Chủ đề: COVID-19 ủ bệnh 24 ngày

COVID-19 ủ bệnh 24 ngày, cập nhật vào ngày: 09:58, 01/12/2020

1 2 3

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt để không thua thiệt trong RCEP

Theo ông Mạc Quốc Anh, Chính phủ, Bộ, ngành cần vào cuộc nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam không bị thua thiệt trước sự chênh lệch về kinh tế giữa các thành viên của RCEP.