Kể từ khi khởi phát bệnh nhân đầu tiên ngày 23/1, đến hết ngày 17/3, Việt Nam đã ghi nhận 66 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 16 bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn.

Đáng lưu ý nguồn nhiễm bệnh đều từ nước ngoài, trong 50 ca mới phát hiện từ ngày 6/3 đến nay và đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, có 18 người nước ngoài, 32 người Việt Nam.