Quyết tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tận dụng hiệu quả EVFTA

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 97% số doanh nghiệp của cả nước. Đây là đối tượng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất, nhưng cũng dễ bị tổn thương nhất nếu không có những chính sách hỗ trợ kịp thời.