Công ty Cổ phần VBIC Hoà Bình thông báo chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần nước sạch Hoà Bình

Enternews.vn Công ty Cổ phần VBIC Hoà Bình thông báo chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần nước sạch Hoà Bình với số lượng 900.000 cổ phiếu.

Thông tin về đợt chào mua công khai

  • Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình
  • Mã cổ phiếu: HBW
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  • Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất kỳ giới hạn nào khác.
  • Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua: 900.000 cổ phiếu, tương ứng với 13,47% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu HBW.
  • Giá chào mua: 30.500 đồng/ cổ phiếu.
  • Thời hạn đăng ký chào mua: Từ ngày 18/12/2019đến ngày 21/01/2020.
  • Đối tượng và điều kiện tham gia: Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình được tự do chuyển nhượng.
  • Phương thức thực hiện giao dịch chào mua công khai: giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS)

Thủ tục và hướng dẫn chào mua công khai chi tiết vui lòng tải file dưới đây:

CBTTwebsite_VBIC

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích