Chủ đề: công nghiệp phụ trợ

công nghiệp phụ trợ, cập nhật vào ngày: 10:48, 20/10/2019

1 2

Chung kết khởi nghiệp Lâm nghiệp: Ý tưởng từ thực tiễn

Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi Khởi nghiệp Lâm nghiệp đã tạo ra được dấu ấn cho riêng mình và đạt được nhiều thành tích để tạo đà cho phát triển trong tương lai sắp tới.