Công bố chỉ số năng lực quản trị 2018

Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp: Còn nhiều thách thức

cách đây 4 tuần | Chỉ số khung năng lực Doanh nghiệp

Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp: Còn nhiều thách thức

17:00, 23/09/2019

Vinh danh doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất sàn chứng khoán 2019

Lễ công bố và trao chứng nhận Doanh nghiệp có Năng lực quản trị - Năng lực tài chính tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam vừa được tổ chức vào chiều ngày 23/9/2019 tại Hà Nội.

16:22, 23/09/2019

TS Vũ Tiến Lộc: “Chuyển đổi số là cơ hội cho chúng ta”

Đây là khẳng định của Chủ tịch VCCI tại Lễ công bố và trao chứng nhận Doanh nghiệp có Năng lực quản trị - Năng lực tài chính tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

10:30, 23/09/2019

BCI - Chỉ số “sức khỏe” doanh nghiệp

Lễ công bố và trao chứng nhận Doanh nghiệp có Năng lực quản trị - Năng lực tài chính tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam được tổ chức vào chiều ngày 23/9/2019 tại Hà Nội.