Còn hạn chế trong quản lý, sử dụng nợ công

Enternews.vn Trong hai năm 2016-2017, Bộ Tài chính đã tiến hành 70 đoàn kiểm tra tình hình quản lý tài chính các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, giám sát tình hình triển khai các dự án.

Qua thanh tra và kiểm tra, đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, sử dụng nợ công. Đó là ý kiến của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri về những lo lắng trong vấn đề nợ công.

Nợ công chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội quan trọng, thiết yếu theo quy hoạch

Nợ công chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội quan trọng, thiết yếu theo quy hoạch

Theo Bộ Tài chính, việc tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn nước ngoài là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nợ công của Chính phủ. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 64/NQ-CP ngày 22/7/2016 về Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng XII, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường giám sát và quản lý nợ công hiệu quả. 

Trong những năm qua, cùng với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài.

Tính từ năm 2011 đến nay, liên quan đến quản lý, sử dụng nợ công, Thanh tra Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 17 dự án xi măng sử dụng vốn vay được Chính phủ bảo lãnh; Thanh tra công tác quản lý và sử dụng vốn ODA tại các dự án của thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải…; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý nợ công và công tác quản lý, sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ nước ngoài…

Bên cạnh công tác thanh tra, Bộ Tài chính từng bước tăng cường công tác thẩm định chặt chẽ các dự án đăng ký sử dụng vốn vay, các dự án vay vốn có bảo lãnh Chính phủ; giám sát các khoản vay lớn và có đánh giá tác động đến nợ công, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát. Trong hai năm 2016-2017, Bộ Tài chính đã tiến hành 70 đoàn kiểm tra tình hình quản lý tài chính các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi (tập trung vào các dự án cho vay lại, các dự án lớn có vướng mắc trong quá trình triển khai), giám sát tình hình triển khai các dự án, đối chiếu số liệu.

Qua thanh tra và kiểm tra việc sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài, đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, sử dụng nợ công. Cụ thể, tại một số dự án, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư vượt so với phê duyệt lần đầu, ảnh hưởng tới kế hoạch và phương án trả nợ của các dự án, tác động đến việc tăng nợ công; Một số dự án sử dụng vốn vay kém hiệu quả, không trả được nợ, phải tái cơ cấu tài chính hoặc chuyển sang cơ chế Nhà nước đầu tư vốn hoặc sử dụng vốn vay còn dàn trải, nhiều dự án chậm tiến độ, có dự án hoàn thành nhưng không đạt mục tiêu đề ra…

Theo Bộ Tài chính, nhằm đảm bảo hiệu quả trong quản lý và sử dụng nợ công, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ văn bản số 464/BC-CP ngày 19/10/2016 báo cáo Quốc hội về mục tiêu định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 và trình Bộ Chính trị Đề án chủ trương, giải pháp cơ cấu lại Ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 9/11/2016 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại Ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang cùng các cơ quan liên quan tập trung triển khai quyết liệt chủ trương, giải pháp tại 02 Nghị quyết này nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả quản lý nợ công. Cụ thể: Tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng tỷ trọng vốn vay dài hạn để giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn. Đẩy mạnh triển khai các nghiệp vụ quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công (bao gồm các loại rủi ro về tỷ giá, lãi suất, thanh khoản, tái cấp vốn và tín dụng). Tăng tính thanh khoản và thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ. Đồng thời, quản lý chặt chẽ nợ công, nhất là các khoản vay mới, đảm bảo trong giới hạn cho phép. Nợ công chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội quan trọng, thiết yếu theo quy hoạch.

Bộ Tài chính cũng tiến hành rà soát, thẩm định, đánh giá tác động lên nợ công của các chương trình, dự án sử dụng vốn vay của Chính phủ, vốn vay được Chính phủ bảo lãnh và vốn vay của chính quyền địa phương ngay từ khâu phê duyệt chủ trương đầu tư bằng nguồn vốn vay. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình và theo đúng quy định của pháp luật, qua đó chủ động ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tăng cường quản lý nợ nước ngoài của quốc gia, nhất là việc vay ngắn hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng để đảm bảo các chỉ tiêu nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép. Nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP và nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia hàng năm so với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ dưới 25%...

Hiện nay, Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 được ban hành, thay thế Luật Quản lý nợ công năm 2009. Luật mới được ban hành theo hướng tăng cường quản lý chặt chẽ hạn mức nợ công cũng như công tác quản lý, sử dụng vốn vay nợ công từ khâu xây dựng chiến lược, kế hoạch và giám sát thực hiện; Đặc biệt, công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra được tăng cường. Cụ thể là Luật Quản lý nợ công năm 2017 đã bổ sung quy định về giám sát việc quản lý nợ công theo vai trò của từng cơ quan từ Quốc Hội đến các đơn vị sử dụng vốn; bổ sung nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước và quy định về kiểm toán nợ công; nhấn mạnh trách nhiệm sử dụng đúng mục đích vốn nợ công của các đơn vị sử dụng vốn.

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Còn hạn chế trong quản lý, sử dụng nợ công tại chuyên mục Kinh tế vĩ mô của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Đánh giá của bạn:

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích