Coi trọng doanh nghiệp phải nhìn từ chính sách

Enternews.vn Tiếp tục coi trọng vai trò của doanh nghiệp, không chỉ ở chủ trương của Đảng mà trong từng chính sách, giải pháp của Nhà nước khi thực hiện chức năng của mình.

Đây là ý kiến của các chuyên gia kinh tế tại hội thảo khoa học "Đại học Kinh tế quốc dân đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng: Lựa chọn để phát triển", do Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức, sáng 26/10.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh,Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi chứ không dập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh,Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi, không dập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới.

Theo PGS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân, Hội thảo khoa học này nhằm triển khai góp ý 6 chuyên đề phục vụ xây dựng Chiến lược 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Quyết định số 85/QĐ-BKHĐT ngày 29/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- cơ quan thường trực của Tiểu ban kinh tế - xã hội của Đại hội Đảng XIII.

Các chuyên gia kinh tế khẳng định, chủ trương phát triển nhanh và bền vững từ Đại hội Đảng XII vẫn còn nguyên giá trị nhưng yêu cầu cần phải có cách làm sáng tạo và khả thi theo đặc điểm của Việt Nam, không sao chép mô hình, giải pháp từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Lãnh đạo Trường Đaị học Kinh tế quốc dân nêu lên các rào cản mà Việt Nam sẽ gặp phải trong thời gian tới, trong đó nổi bật là nguy cơ dân số già hoá diễn ra nhanh chóng sẽ gây sức ép tới hệ thống chăm sóc sức khoẻ và an sinh xã hội, cũng như năng lực ban hành quyết sách thích ứng, nâng cao năng lực an sinh xã hội để không xảy ra biến động xã hội.

Ngoài ra, tầng lớp trung lưu dự báo sẽ tăng mạnh từ 14% dân số hiện nay lên trên 50% dân số vào năm 2035. Bên cạnh mặt tích cực là tạo ra thị trường nội địa khổng lồ và giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào xuất khẩu, nhưng rủi ro là sự bảo đảm chất lượng dịch vụ công gia tăng hơn cũng như yêu cầu cao hơn về khát vọng, trách nhiệm xã hội của tầng lớp này. Cùng với đó, biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn dự báo với kịch bản mưa ít hơn, nhiệt độ tăng, nước biển dâng sẽ làm tiêu tốn 10% GDP và tác động tới 10,8% dân số.

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng tình với quan điểm của nhiều nhà khoa học, rằng Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi chứ không dập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới.

Nhắc lại khuyến nghị của một số quốc gia, tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam tập trung phát triển kinh tế để có nguồn lực thực hiện các chính sách xã hội, Phó Thủ tướng chia sẻ, đặc điểm và trình độ phát triển xã hội của Việt Nam không cho phép thực hiện khuyến nghị này. Do đó, trong từng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước luôn gắn việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển với tiến bộ và công bằng xã hội.

Để làm tốt điều này, Phó Thủ tướng đề nghị Trường Đại học Kinh tế quốc dân và các nhà khoa học tập trung nghiên cứu rõ 8 mối quan hệ lớn trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời gian kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) gồm: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng đề nghị cần làm rõ thêm 2 mối quan hệ khác, đó là quan hệ giữa Nhà nước với thị trường và xã hội; mối quan hệ giữa mở rộng dân chủ đi liền với kỷ cương xã hội. “Chúng ta nên tập trung làm rõ hơn 10 mối quan hệ này để thống nhất trong nhận thức và thực hiện nhuần nhuyễn trong thực tiễn trên tinh thần không phiến diện, cực đoan, duy ý chí”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về định hướng phát triển đất nước, Phó Thủ tướng đề nghị các chuyên gia cần làm rõ Việt Nam nên tiếp tục đi theo con đường trở thành một nước công nghiệp hay trở thành một nước phát triển, ở mức độ trung bình cao hay trung bình thấp.

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức cùng cơ hội nhận quà tặng hàng tháng.
Bạn đang đọc bài viết Coi trọng doanh nghiệp phải nhìn từ chính sách tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích