Có sự chờ đợi chuyển giao nhiệm vụ cho Ủy ban Quản lý vốn khiến cổ phần hoá DNNN "ì ạch"

Enternews.vn Theo Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nguyễn Hồng Long, còn tâm lý thận trọng, không dám làm, chờ đợi để chuyển giao nhiệm vụ cho Ủy ban Quản lý vốn.

Doanh nghiệp quy mô lớn thời gian kéo dài

Cụ thể, ông Long cho biết: “Nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn này là doanh nghiệp có quy mô lớn, đất đai nhiều, phạm vi hoạt động rộng nên việc xác định giá trị doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, bán cổ phần lần đầu gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài”. 

Theo ông Nguyễn Hồng Long,

Theo ông Nguyễn Hồng Long, một trong những nguyên nhân căn bản là doanh nghiệp quy mô lớn, quy trình xử lý tài chính và phương án sử dụng đất dài.

Cùng với đó, nhiều quy định mới về cổ phần hóa, thoái vốn mới được ban hành theo hướng chặt chẽ hơn, bảo đảm tối đa lợi ích của Nhà nước như các quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Nghị định 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP… nên các doanh nghiệp phải thực hiện lại một số nội dung, công đoạn trong quá trình CPH, khiến thời gian CPH kéo dài hơn. 

Đặc biệt, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo cũng thẳng thắn chỉ ra, vẫn còn bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và DNNN chưa nghiêm túc, quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai thực hiện. Chưa chủ động theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong cổ phần hóa, thoái vốn. Cụ thể như chậm cho ý kiến hoặc ý kiến không rõ ràng đối với những vấn đề VPCP xin ý kiến để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

“Còn tâm lý thận trọng, không dám làm, chờ đợi để chuyển giao nhiệm vụ cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”, ông Long cho biết.

Vấn đề vướng mắc trong một số văn bản hướng dẫn chưa được các Bộ, ngành ban hành, tháo gỡ kịp thời cũng là một trong những nguyên nhân được nhắc tới. Đặc biệt, là các quy định mới tại các Nghị định 126/2017/NĐ-CP, Nghị định 32/2018/NĐ-CP như xác định giá trị văn hóa, lịch sử, bề dày truyền thống, xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với đất thuê trả tiền hàng năm… dẫn đến các đơn vị còn thực hiện khác nhau, lúng túng khi xây dựng phương án, kéo dài thời gian cổ phần hóa, thoái vốn.

“Việc phê duyệt phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa của các địa phương chậm, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Một số địa phương chưa kiên quyết trong việc thu hồi, xử lý đất đai của các doanh nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai”, ông Long nhấn mạnh đồng thời cho biết theo quy định mới, các doanh nghiệp cổ phần hóa phải rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp.

Từ đó dẫn đến việc quyết toán bàn giao sang công ty cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hóa đã chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần còn chậm.

Do đó, Ban Chỉ đạo đã đề ra những giải pháp cụ thể. “’Năm 2018 là năm đặc biệt quan trọng trong kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020, với số lượng doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn lớn, nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, việc xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp phức tạp, mất nhiều thời gian”, ông Long cho biết, vì vậy, trong 6 tháng cuối năm, để hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước năm 2018 đã đề ra, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần nỗ lực, khẩn trương, quyết liệt triển khai các quyết nghị của Chính phủ, các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đẩy nhanh phê duyệt phương án sử dụng đất

Cụ thể, Thường trực Ban Chỉ đạo kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, thứ nhất, hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó có ban hành đầy đủ và đúng tiến độ các cơ chế, chính sách và đề án về sắp xếp, đổi mới và cơ cấu lại DNNN.

Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  số 219/2015/TT-BTC. Các Bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát Nghị định 126/2017/NĐ-CP… để  ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định này.

Bộ KH&ĐT rà soát các Quyết định liên quan tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần… để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Thứ hai, triển khai sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, kiến nghị các Bộ Tài Chính, KH&ĐT thường xuyên, trực tiếp đôn đốc tại các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, chủ động, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành cao nhất kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn năm 2018.

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tháo gỡ vướng mắc như việc thoái vốn của các doanh nghiệp cổ phần Nhà nước nắm giữ không chi phối hoặc dưới 36%; doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa phải phê duyệt phương án sử dụng đất trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp…

Kiểm toán Nhà nước lập kế hoạch kiểm toán hàng năm để đẩy nhanh tiến độ kiểm toán, xác định và công bố giá trị doanh nghiệp đối với danh sách các doanh nghiệp có quy mô vốn nhà nước trên 1.800 tỷ phải thực hiện kiểm toán.

Đặc biệt, các địa phương là TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, chiếm 78% kế hoạch cổ phần hóa của cả nước năm 2018 quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp trực thuộc.

“Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đẩy nhanh phê duyệt phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa có đất đai nằm trên địa bàn”, ông Long nhấn mạnh.

Thực hiện bán cổ phần lần đầu (IPO) đối với các doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ, cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa. Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa có cổ đông chiến lược thì lên kế hoạch, triển khai kịp thời để bán cho cổ đông chiến lược trong thời hạn 4 tháng theo quy định của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP. 

Các địa phương khẩn trương rà soát, phê duyệt kịp thời Phương án sử dụng đất theo quy định đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa trong năm 2018 và các năm tiếp theo. 

Chỉ đạo người đại diện đôn đốc các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện bàn giao phần vốn nhà nước về SCIC, đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Có sự chờ đợi chuyển giao nhiệm vụ cho Ủy ban Quản lý vốn khiến cổ phần hoá DNNN "ì ạch" tại chuyên mục Diễn đàn kinh tế của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích