Cổ phần hóa DNNN trong lĩnh vực nông nghiệp: Nếu chậm trễ sẽ xem xét, xử lý theo pháp luật

Enternews.vn (DĐDN)- Bộ sẽ siết chặt thời gian về kỷ cương tiến độ cổ phần hóa (CPH), nếu không hoàn thành sẽ không chỉ xử lý hành chính, những việc vượt quá thẩm quyền, Bộ sẽ kiến nghị áp dụng xử lý theo pháp luật.

(DĐDN)- Bộ sẽ siết chặt thời gian về kỷ cương tiến độ cổ phần hóa (CPH), nếu không hoàn thành sẽ không chỉ xử lý hành chính, những việc vượt quá thẩm quyền, Bộ sẽ kiến nghị áp dụng xử lý theo pháp luật.

Đó là quan điểm của ông HÀ CÔNG TUẤN - Thứ trưởng Bộ NN – PTNT về vấn đề cổ phần hóa DNNN trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ông Tuấn cho biết, đến nay, Bộ đã cổ phần hóa 12 TCty, Cty trực thuộc Bộ, cổ phần hóa 3/13 DN khoa học công nghệ thuộc các viện, trường. Hiện Bộ cũng đang cổ phần hóa 3 DN gồm Tập đoàn công nghiệp Cao su VN, TCty vật tư nông nghiệp; TCty Lương thực miền Nam. Đặc biệt, hiện đang có 6 DN của Bộ cũng đang triển khai quyết toán vốn nhà nước lần 2 bao gồm: TCty Rau quả, nông sản, TCty Chè VN, TCty Lâm nghiệp VN, Cty TNHH nhà nước MTV tư vấn và đầu tư phát triển Rau hoa quả, Cty Xây dựng và chuyển giao công nghệ thủy lợi, Cty cổ phần thuốc Thú y Trung ương Vetvaco.

- Tuy nhiên, thưa ông, có nhiều ý kiến quan ngại áp lực trước mắt của ngành nông nghiệp khá nặng nề bởi nhiều lý do, hơn nữa, nhiều ý kiến lo ngại CPH DNNN ngành Nông nghiệp giống như “nhà nghèo khó gả chồng”. Quan điểm của ông về ý kiến này?

Quả thật việc CPH, thoái vốn vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn, như “nhà nghèo” khó “gả chồng”. Đơn cử, việc chào bán cổ phần ra công chúng trong hoàn cảnh cụ thể ở một số DN rất khó khăn. Các DN nông nghiệp chưa thực sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư khi IPO cũng như tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược.

Một trong những khó khăn lớn nhất trong việc cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam liên quan đến diện tích đất nông lâm nghiệp. Nông trường Trà Thanh (Công ty cao su Bình Long). Ảnh: B.P

Thêm nữa, một số DN 100% vốn nhà nước, có vốn góp tại các DN khác, tuy nhiên, DN khác này (đặc biệt là các DN mà Nhà nước chỉ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ) lại làm ăn thua lỗ, dẫn đến việc mất hết vốn nhà nước. Do vậy, tái cơ cấu cũng khó, hoặc muốn thoái hết thì không còn vốn mà thoái. Thực hiện giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì vướng mắc do cổ đông khác dùng quyền phủ quyết của mình không thống nhất việc giải thể hoặc phá sản DN… Như vậy, sẽ ảnh hưởng đến kết quả thoái vốn theo đề án tái cơ cấu DN đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt… Đặc biệt, thời gian tới, CPH và thoái vốn còn khó khăn hơn đối với các DN nông lâm trường, đất đai, đặc biệt là đất khoán.

- Vì sao vậy, thưa ông?

Không ít Cty nông - lâm nghiệp có “vỏ” là DN nhà nước, nhưng “ruột” của nó lại không còn hoạt động kinh doanh theo mô hình DN nhà nước nữa. Bởi vì mang danh nghĩa đất đai họ vẫn quản lý, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng bên trong đó thì đã giao khoán hết cho các hộ dân, dân tự sản xuất kinh doanh, còn Cty chỉ đứng ra thu khoán. Gọi là thu khoán cho chữ nghĩa thôi, thực ra là “phát canh thu tô”. Tình trạng tranh chấp đất đai, người nhận khoán tự mua đi bán lại, đất canh tác diễn ra rất phức tạp ở nhiều nông – lâm trường.

Đến nay đã có 12 tổng công ty, công ty nhà nước thuộc Bộ NN và PTNT cổ phần hóa thành công, 6 DN đang triển khai quyết toán vốn nhà nước lần 2, 3/13 DN đang triển khai xây dựng phương án cổ phần hóa.

Theo chủ trương mới, những DN nào khoán trắng đất canh tác sẽ bị thu hồi, giao đất cho các địa phương quản lý. Tuy nhiên, nếu xử lý không khéo sẽ xảy ra rắc rối, khiếu kiện, mà xử lý khiếu kiện còn mệt mỏi hơn. Hiện nay, nhiều cá nhân nhận khoán đất đang hy vọng khi chuyển giao đất cho địa phương là để hợp thức hóa lại hoàn toàn. Điều này sẽ dẫn đến hai kịch bản: một là đối với những người đang sử dụng đất đúng đối tượng thì rất tốt, nhưng không loại trừ nhiều trường hợp giao đất không đúng đối tượng, kể cả cán bộ lãnh đạo. Vô hình chung chúng ta đã hợp thức hóa những việc làm không đúng, vi phạm pháp luật.

- Nhưng sau CPH cũng còn lắm gian nan, thưa ông?

Thực tế, số DN trong ngành nông nghiệp không lớn, nên việc CPH vẫn có thể theo kịp kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, điều khó nhất là phải đảm bảo sau CPH, các DN này đi vào hoạt động hiệu quả. Bởi sự tồn vong của DN nông nghiệp liên quan đến đời sống của hàng ngàn hộ nông dân.

Trong khi đó, chuyển hoạt động từ hình thức bao cấp sang tự hạch toán kinh doanh là cả một quá trình. Vì vậy, sau CPH, sẽ có rất nhiều vấn đề đặt ra đối với DN. Trong đó, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động phải là mục tiêu sống còn của DN nông, lâm nghiệp sau khi CPH.

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, theo quy định hiện hành, tại thời điểm DN nông lâm nghiệp CPH, người lao động có tên trong DN sẽ được mua cổ phần ưu đãi với giá bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất. Thế nhưng, vấn đề đặt ra là, hầu hết người lao động tại các DN nông, lâm nghiệp đều làm việc dưới hình thức hợp đồng nhận khoán, chứ không ký hợp đồng lao động với Cty, nên sẽ không được mua cổ phần ưu đãi. Điều này khiến lợi ích của người lao động, cũng như mối quan hệ gắn kết giữa người lao động với Cty sau khi DN CPH chưa được bảo đảm.

- Vậy, theo ông, biện pháp để tăng cường thu hút nhà đầu tư chiến lược cũng như đảm bảo hoạt động hiệu quả sau CPH là gì?

Một trong những yếu tố quyết định chất lượng cổ phần hóa là thu hút được các nhà đầu tư chiến lược. Lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược cũng trong quá trình minh bạch, khách quan và đúng theo các quy định. Nếu trong quá trình cổ phần hóa, các DN chủ động tìm đươc các nhà đầu tư chiến lược có đủ tiềm năng về tài chính, thị trường đặc biệt là quản trị DN sẽ góp phần rất tốt cho DN sau quá trình cổ phần hóa.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ hơn với các đơn vị tư vấn, nhất là tư vấn xác định giá trị DN, đảm bảo xác định đúng, đủ giá trị thực tế của DN CPH. Xác định trách nhiệm cá nhân trong việc sắp xếp đổi mới, thoái vốn tại DN, xử lý nghiêm lãnh đạo DN, người đại diện quản lý phần vốn nhà nước không thực hiện nghiêm túc, hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, CPH.

Mặt khác, cần có giải pháp linh động về việc hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị DN khi thực hiện chuyển DN 100% vốn nhà nước thành Cty CP, theo hướng giao cho các bộ, UBND các tỉnh phê duyệt chi phí cổ phần hóa, chỉ định thầu tư vấn phù hợp với quy mô, tình hình thực tế của DN CPH, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Song song đó, Chính phủ phải bổ sung quy định cụ thể trong việc thực hiện thoái vốn nhà nước trên giá trị sổ sách, trên mệnh giá. Đối với trường hợp DN thực hiện thoái vốn có nhiều khó khăn không thuộc đối tượng đã niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán (GDCK), hoặc chưa niêm yết tại Sở GDCK nhưng đã đăng ký giao dịch, nếu nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần thì cho phép bán thỏa thuận cho họ.

- Xin cảm ơn ông!

Bộ Nông nghiệp và PTNT đặt mục tiêu hoàn thành bán vốn nhà nước, đại hội đồng cổ đông lần đầu để chuyển sang công ty cổ phần trong quý II/2017 đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam và Tổng công ty Vật tư nông nghiệp; trong quý III/2017 đối với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Quyết định thời điểm xác định giá trị DN để cổ phần hóa trong quý III/2017 đối với Tổng công ty Cà phê Việt Nam và trong quý IV đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc…

Bên cạnh đó, Bộ sẽ triển khai thực hiện thoái vốn theo kế hoạch giai đoạn 2017-2020 với tổng giá trị sổ sách dự kiến thoái là 2.190 tỷ đồng, riêng năm 2017 thực hiện thoái với giá trị sổ sách dự kiến là 1.643 tỷ đồng…

 MAI THANH thực hiện 

>>>Tâm điểm cổ phần hóa 2017

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức cùng cơ hội nhận quà tặng hàng tháng.
Bạn đang đọc bài viết Cổ phần hóa DNNN trong lĩnh vực nông nghiệp: Nếu chậm trễ sẽ xem xét, xử lý theo pháp luật tại chuyên mục Doanh nghiệp-Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
 

Để Việt Nam "hấp thụ" tốt hơn lợi ích từ EVFTA và EVIPA

Sau hơn một năm thực thi, CPTPP đã có những hiệu quả đối với nền kinh tế Việt Nam, kinh nghiệm từ hiệp định này cũng là bài học để Việt Nam hấp thụ tốt hơn lợi ích từ EVFTA, EVIPA và những FTA khác.