Nằm trong khuôn khổ chương trình Khởi nghiệp Quốc gia năm 2020 và Dự án “Thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng cho doanh nghiệp mới tại Việt Nam” của chương trình phát triển liên hơp quốc UNDP VIệt Nam, với sự tài trợ của Quỹ Thịnh vượng Anh, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Chương trình đào tạo giảng viên nguồn TOT khởi nghiệp về kinh doanh liêm chính.

Đối tượng tham gia là các cố vấn khởi nghiệp, giảng viên cao đẳng đại học, chuyên gia đã từng tham gia các hoạt động đào tạo, giảng dạy về khởi nghiệp. Để hướng tới cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, minh bạch, liêm chính trong kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hội nhập toàn cầu sâu rộng. 

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng biên tập Tạp chí DIễn đàn Doanh nghiệp

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Bà Catherine Phương - Trưởng phòng Quản trị Công - UNDP phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Toàn cảnh buổi khai mạc khóa đào tạo

Toàn cảnh buổi khai mạc khóa đào tạo

Các cố vấn, chuyên gia giảng dạy tại chương trình

Khoá học giảng dạy liên quan đến liêm chính trong doanh nghiệp

Khoá học giảng dạy liên quan đến liêm chính trong doanh nghiệp

Thảo luận: Làm thế nào để tăng tính liêm chính giữa các doanh nhân trẻ / doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam?

Thảo luận: Làm thế nào để tăng tính liêm chính giữa các doanh nhân trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam?

Các nhóm trình bày quan điểm về kinh doanh liêm chính

Kết thúc đào tạo, các học viên được trao chứng nhận hoàn thành khóa học

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức.

Nhóm KN