Chủ đề: chung kết khởi nghiệp

chung kết khởi nghiệp, cập nhật vào ngày: 21:16, 09/07/2020

Cách nào đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói 16.000 tỷ đồng?

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, việc Chính phủ quyết định hạ tiêu chuẩn xét duyệt cho doanh nghiệp vay gói 16.000 tỷ đồng là rất hợp lý. Tuy nhiên cần phải đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ.