Chủ đề: Chủ tịch VCCI

Chủ tịch VCCI, cập nhật vào ngày: 16:26, 22/01/2021

1 2 3 4

TRỰC TIẾP: Tọa đàm "Doanh nghiệp vận tải và giải pháp sống còn thời Covid - 19"

Năm 2020 là một năm đầy biến động với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đại dịch COVID -19 như một cơn lốc tràn đến và cuốn theo rất nhiều các doanh nghiệp bị điêu đứng trong đó có vận tải.