"Chốt" bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 23/5/2021

Enternews.vn Quốc hội ấn định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, 23/5/2021.

Kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 17/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trước đó, báo cáo giải trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ: Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13, Thông báo Kết luận số 174-TB/TW ngày 08/6/2020 của Bộ Chính trị về Phưong hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tại Điều 4 quy định: “Quốc hội quyết định Ngày bầu cử toàn quốc đoi với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ” và Điều 5 quy định: “Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất 115 ngày trước ngày bầu cử”.

Căn cứ quy định của pháp luật về bầu cử, ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, trong điều kiện bình thường, dự kiến là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Trước đó, chiều 3/8, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

Việc thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia tại nhiệm kỳ này, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, là sớm hơn một kỳ họp. Sở dĩ như vậy, Chủ tịch Quốc hội giải thích, là để giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ động, sớm đi vào hoạt động, có thêm quỹ thời gian để hướng dẫn các quy định mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương vừa được Quốc hội khóa XIV sửa đổi.

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã được thành lập sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia ký chứng thực ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐBCQG hồi tháng 9/2021. Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ phục vụ hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng bầu cử quốc gia cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết "Chốt" bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 23/5/2021 tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích