Chính phủ sẽ ban hành 6 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014

Enternews.vn (DĐDN) - Sáng 3/10, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, hiệp hội khu vực phía Bắc để hoàn thiện các dự thảo Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014 trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

(DĐDN) - Sáng 3/10, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, hiệp hội khu vực phía Bắc để hoàn thiện các dự thảo Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014 trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội thảo
8 điểm mới của Luật Xây dựng 2014Trao đổi về một số nội dung đổi mới của Luật Xây dựng 2014, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, Luật Xây dựng năm 2014 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 6/2014), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, thay thế cho Luật Xây dựng năm 2013. Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đang tập trung khẩn trương soạn thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành, dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tháng 10/2014, để Chính phủ xem xét, ban hành và kịp thời thực hiện khi Luật Xây dựng 2014 chính thức có hiệu lực.Bộ trưởng nhấn mạnh: "Luật Xây dựng 2014 được thông qua đã đánh dấu một bước đổi mới căn bản, toàn diện về thể chế, chính sách quản lý đầu tư xây dựng. Luật đã thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, với quan điểm là xây dựng hành lang pháp lý hoàn chỉnh và đồng bộ, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước để kiểm soát chặt chẽ các nguồn lực của Nhà nước,chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư”.Bộ trưởng cũng chỉ ra 7 điểm mới của Luật Xây dựng 2014 gồm: Một là, phạm vi điều chỉnh của Luật đã điều chỉnh toàn diện các hoạt động đầu tư xây dựng để tạo lập ra sản phẩm cuối cùng là các công trình xây dựng. Hai là, sửa đổi, bổ sung quy định về quy hoạch xây dựng để khắc phục tình trạng xây dựng tự phát, bảo đảm công khai, minh bạch đối với quy hoạch xây dựng được duyệt để các hoạt động đầu tư xây dựng được thực hiện theo đúng quy hoạch và kế hoạch. Ba là, phân định rõ các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác nhau phải có phương thức và phạm vi quản lý khác nhau. Bốn là, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, đặc biệt là việc kiểm soát, quản lý chất lượng và chi phí xây dựng ở tất cả các khâu của quá trình đầu tư xây dựng. Năm là, đổi mới mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hướng chuyên nghiệp hóa, áp dụng các mô hình ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp theo chuyên ngành hoặc theo khu vực để quản lý các dự án có sử dụng vốn nhà nước. Sáu là, tăng cường quản lý trật tự xây dựng thông qua việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép. Bảy là, quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng. Tám là, bổ sung các quy định về bảo hiểm công trình xây dựng.6 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014Ngay sau khi Luật Xây dựng 2014 được ban hành, Bộ Xây dựng đã khẩn trương thành lập các Ban soạn thảo, Tổ biên tập để nghiên cứu soạn thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật nhằm sớm đưa các quy định của Luật đi vào cuộc sống, đáp ứng kịp thời các yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội và ổn định, cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân.Để hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng, Chính phủ sẽ ban hành 06 Nghị định mà Bộ Xây dựng đưa ra xin ý kiến tại Hội thảo gồm: Nghị định về quy hoạch xây dựng: Quy định chi tiết về lập, thẩm định, phê duyệt đối với các loại quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn; tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng. Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng: Quy định chi tiết về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; thực hiện dự án đầu tư xây dựng; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; các hình thức quản lý dự án; cấp giấy phép xây dựng và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng. Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng: quy định chi tiết về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; giải quyết sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng; quy định về bảo hành và bảo trì công trình xây dựng. Và các Nghị định về quản lý chi phí xây dựng xây dựng; Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng.Việc nghiên cứu soạn thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng được tiến hành trên cơ sở đổi mới về nhận thức, tư duy trong quản lý lĩnh vực đầu tư xây dựng; bảo đảm công khai, minh bạch và đơn giản về quy trình, thủ tục thực hiện; làm rõ và tăng cường vai trò và trách nhiệm quản lý của nhà nước và của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; kế thừa có chọn lọc những quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng đã được thực tiễn kiểm chứng, chấp nhận.Góp ý tại hội thảo, các cơ quan, tổ chức cho rằng, những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng các Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng phải đảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa nội dung quy định trong các dự thảo Nghị định với các quy định pháp luật có liên quan và giữa các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. Đồng thời, cần bổ sung các quy định về chế tài cần thiết, đủ mạnh để bảo đảm cho quy định của Luật Xây dựng được thực hiện nghiêm túc, khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong quản lý đầu tư xây dựng hiện nay.Các tổ chức cũng cho rằng, do Luật Xây dựng có tác động nhiều mặt đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế và xã hội nên các quy định về thực hiện chuyển tiếp khi thi hành Luật Xây dựng mới cần được xem xét đầy đủ và toàn diện trên nguyên tắc bảo đảm không gây ra những xáo trộn hay gián đoạn lớn trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan.Việc tổ chức Hội thảo về các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng là cơ hội tốt để các Ban soạn thảo, cơ quan quản lý nhà nước thu nhận được ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân qua đó hoàn thiện, nâng cao chất lượng của các Dự thảo Nghị định làm cơ sở tiếp thu, hoàn chỉnh để trình Chính phủ xem xét, ban hành áp dụng.

Lưu Vân

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Chính phủ sẽ ban hành 6 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014 tại chuyên mục Bất động sản của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Đánh giá của bạn:

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích