Chủ đề: chỉ dẫn địa lý

chỉ dẫn địa lý, cập nhật vào ngày: 03:06, 16/08/2020

Chấn chỉnh quản lý 2% phí bảo trì nhà chung cư

Dự thảo sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh nhưng vướng mắc trong quản lý 2% phí bảo trì nhà chung cư thời gian qua.