Chủ đề: chất vấn

chất vấn, cập nhật vào ngày: 14:51, 09/04/2020

1 2 3 4 5 6

Hồi tố Nghị định 20/2017: Cần "bàn tay mạnh" của Chính phủ

Về việc hồi tố Nghị định 20/2017 trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, DĐDN đã có nội dung trao đổi với TS. Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia Tài Chính ngân hàng.