Doanh nghiệp ngành Cao su sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Enternews.vn Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều doanh nghiệp ngành Cao su đã có những cách làm sáng tạo.

Tại Bình Phước, trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy các doanh nghiệp ngành Cao su đã ban hành kế hoạch chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, ban thường vụ các tổ chức đoàn thể triển khai học tập, quán triệt và thực hiện. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%. 

Nhiều cách làm sáng tạo

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long hiện có 13 chi, đảng bộ cơ sở, 62 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với tổng số 748 đảng viên (chiếm 14,76% tổng số cán bộ, công nhân lao động toàn công ty). Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy công ty đã kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai học tập chuyên đề hằng năm.

Một số đơn vị như Đảng ủy Khối cơ quan, Đảng ủy Nông trường Xa Trạch, Đảng ủy Xí nghiệp cơ khí chế biến 30-4, Chi bộ Bệnh viện đa khoa công ty đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện học tập và làm theo gương Bác như tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có liên hệ thực tế với đơn vị, nêu gương điển hình trong học và làm theo Bác...

Đây là những cách tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, lao động rất sáng tạo và hiệu quả.

Sáng tạo trong học và làm theo Bác đã mang lại những kết quả đáng khích lệ, đời sống của người lao động trong ngành Cao su được cải thiện rõ rệt. (Công nhân Nông trường III, Công ty TNHH MTV Ca su Lộc Ninh thu hoạch mủ)

Sáng tạo trong học và làm theo Bác đã mang lại những kết quả đáng khích lệ, đời sống của người lao động trong ngành Cao su được cải thiện rõ rệt. (Ảnh: Công nhân Nông trường III, Công ty TNHH MTV Ca0 su Lộc Ninh thu hoạch mủ)

Một số chi bộ bước đầu đã có mô hình mới, đột phá như chi bộ Khối Đoàn thể thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan, hằng tháng mỗi đảng viên thực hiện tiết kiệm chi tiêu cá nhân với số tiền 50 ngàn đồng, đóng góp để giúp đỡ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh khuyết tật, con em công nhân viên chức lao động trong công ty vượt khó học tốt.

Tại buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ, các chi ủy đều dành khoảng 45 phút cho nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua học tập và liên hệ với thực tiễn công tác, mỗi cán bộ, đảng viên đều có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gắn bó với quần chúng, phát huy quyền làm chủ của người lao động... 100% cán bộ, đảng viên làm bản đăng ký và xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tương tự, tại  Công ty CP Cao su Đồng Phú, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên, sâu rộng và được hầu hết cán bộ, đảng viên, công nhân nhiệt tình hưởng ứng.

Trên cơ sở nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngoài những nội dung dựa trên nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chi, đảng bộ cơ sở đã tập trung xác định khâu đột phá tại đơn vị mình, chọn nội dung cụ thể gắn với việc làm thực tế trong công việc được giao để tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện, Đảng ủy đã xác định các nhiệm vụ đột phá trọng tâm như: Nâng cao hiệu quả công tác theo nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo tốt các chế độ, chính sách, vì đời sống, tinh thần, vật chất và việc làm của người lao động ngày một nâng cao, vì sự phát triển bền vững của công ty; Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị…

Còn tại Nông trường III trực thuộc Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh việc học tập và làm theo Bác cũng được Đảng bộ Nông trường triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, Đảng viên và người lao động bằng nhiều hình thức, với nhiều phong trào như: Phong trào Thi đua nước rút; Tấn sản phẩm mủ vượt; Mô hình “Vườn cây thanh niên”; Công trình thanh niên,… đây là những phong trào, mô hình đạt kết quả tốt và được đông đảo CNV - LĐ tham gia, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc thi đua yêu nước, yêu quê hương, làm giàu chính đáng.

Những kết quả đáng khích lệ

Từ những cách làm đột phá trên, việc học và làm theo Bác không chỉ tác động tích cực đến hiệu quả sản xuất và nâng cao đời sống người lao động mà còn tạo mối quan hệ gắn kết trong tập thể các đơn vị.

Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Đảng ủy đã đề ra và thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất từ việc học và làm theo Bác. Đó là, công nhân có tay nghề cao giúp đỡ người có tay nghề yếu cùng tiến bộ; tận thu mủ tạp, mủ dây để nâng cao thu nhập; phối hợp bảo vệ tốt vườn cây, sản phẩm.

Lãnh đạo công ty luôn thể hiện vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đảng ủy công ty đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn đưa tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tiêu chí thi đua - khen thưởng hằng năm của công ty. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét thi đua - khen thưởng tập thể, cá nhân.

Đối với Công ty CP Cao su Đồng Phú, từ khi thực hiện Chỉ thị 05, các chỉ tiêu về kinh tế luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thu nhập người lao động luôn được ổn định, đời sống, vật chất tinh thần ngày một nâng cao. Năng suất vườn cây luôn đứng nhất – nhì toàn ngành cao su. 100% đơn vị trực thuộc đạt “chuẩn văn hóa” cơ quan văn minh “an toàn – xanh - sạch đẹp”. 100% chi, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh”, “100% tổ chức chính trị, chính tri xã hội đạt vững mạnh toàn diện.

Các phong trào thi đua được duy trì thường xuyên và nâng cao cả chiều rộng và chiều sâu gồm các phong trào như luyện thi tay nghề, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, đảm bảo chất lượng mủ nguyên liệu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Phong trào thi đua tuyên truyền rộng rãi tới người lao động được hưởng ứng tích cực.

Tương tự, tại Nông Trường III, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, nhiều năm liền sản lượng đều vượt mức so với kế hoạch công ty giao, chất lượng sản phẩm ngày một nâng cao, năng suất vườn cây luôn giữ trên 2 tấn/ha, tay nghề công nhân được nâng lên. Công tác thâm canh chăm sóc, phòng trị bệnh vườn cây kiến thiết cơ bản đúng quy trình kỹ thuật, trồng mới đạt tỷ lệ cây sống 100%, cây phát triển tốt. Thu nhập tiền lương, đời sống CBCNV-LĐ được ổn định.

Sau nhiều năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong Đảng bộ các doanh nghiệp ngành Cao su của tỉnh Bình Phước đã có sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức lao động về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, cổ vũ gương người tốt, việc tốt có sức lan tỏa lớn. Nhiều cán bộ lãnh đạo gương mẫu, đi đầu trong tác phong, lề lối làm việc, đạo đức, lối sống để cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động noi theo.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp ngành Cao su sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chuyên mục Doanh nghiệp của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích