Chủ đề: Cải cách thủ tục hành chính

Cải cách thủ tục hành chính, cập nhật vào ngày: 10:37, 20/10/2020

1 2 3 4 5 6

Nữ môi giới bất động sản - Để thành công cần nỗ lực gấp đôi

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho biết, đội ngũ các nữ môi giới đã và đang đóng góp đáng kể cho sự phát triển của thị trường BĐS.