Cải cách để theo kịp các cuộc “cách mạng”!

Enternews.vn Sau Cách mạng Tháng Tám, đặc biệt là sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã có nhiều cải cách và đạt được những thành tựu quan trọng trọng lĩnh vực kinh tế.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám với những chỉ dẫn quan trọng sẽ là động lực, là kim chỉ nam để Việt Nam có những cải cách hướng tới và theo kịp các cuộc cách mạng kinh tế trong tương lai. Trước mắt là Cách mạng Công nghiệp 4.0. 

Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất-kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển.

Đặc biệt, trong những năm gần đây Việt Nam đã từng bước xây dựng cơ sở pháp lý hình thành và thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, khẳng định nguyên tắc nền kinh tế có chế độ đa sở hữu, đa thành phần, nhiều hình thức phân phối; khẳng định nguyên tắc phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và vận hành thông suốt các loại thị trường; khẳng định nguyên tắc Nhà nước quản lý nền kinh tế theo theo các nguyên tắc của cơ chế thị trường; khẳng định nguyên tắc đảm bảo thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; khẳng định nguyên tắc mở cửa, hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hàng loạt vấn đề được đặt ra như: hiệu quả, hiệu lực điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, năng lực cạnh tranh quốc gia(xếp thứ 86/118 quốc gia về chỉ số cạnh tranh năng lực toàn cầu), chỉ số đổi mới sáng tạo(47/127 nước và nền kinh tế), năng suất lao động thấp, số lượng doanh nghiệp rời bỏ thị trường cao, các sự cố về môi trường, biến đổi khí hậu… Đó là những rào cản phát triển kinh tế.

Trong bối cảnh ấy, thế giới đang nhắc nhiêu đến các cuộc cách mạng: Cách mạng Công nghiệp 4.0; cách mạng Xanh trong nông nghiệp. Một xu hướng tất yếu diễn ra và Việt Nam không thể đứng ngoài.

Để theo kịp các cuộc cách mạng đó cần rất nhiều các cuộc cải cách để khắc phục và xoá bỏ các yếu kém, trở lực.

Cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp… đã và đang tạo ra những động lực quan trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhưng thực tế đòi hỏi nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Nếu không có các cuộc cải cách, kinh tế Việt Nam sẽ không theo kịp các cuộc cách mạng. Thành công của Cách mạng Tháng Tám với những chỉ dẫn quan trọng sẽ là động lực, là kim chỉ nam để Việt Nam có những cải cách hướng tới và theo kịp các cuộc cách mạng kinh tế trong tương lai. Trước mắt là Cách mạng Công nghiệp 4.0. 

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Cải cách để theo kịp các cuộc “cách mạng”! tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Đánh giá của bạn:
Từ khóa

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích