Chủ đề: cách mạng công nghiệp 4.0

cách mạng công nghiệp 4.0, cập nhật vào ngày: 10:33, 07/04/2020

1 2 3 4 5

Sửa đổi Nghị định 20/2017 để tạo công bằng cho doanh nghiệp

Về việc cho phép hồi tố liên quan đến khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, DĐDN có nội dung trao đổi với Luật sư Trương Anh Tuấn - Trưởng Ban pháp chế, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.