Bóng mây u ám bao trùm trước thềm G20

Enternews.vn Lãnh đạo các nước thành viên nhóm G20 tới Argentina để dự Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong hai ngày 30/11 và 01/12. Tuy nhiên, nhiều vấn đề đang phủ bóng chương trình nghị sự lần này