Chủ đề: Bộ Y tế

Bộ Y tế, cập nhật vào ngày: 02:46, 02/06/2020

1 2 3 4 5 6

Thời sự ngày 01/06: Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 36,1%

Thủ tướng thăm hỏi công nhân, người lao động; Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 36,1%; Kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp giảm 2,7%....là một số tin chính trong ngày.