Chủ đề: Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Trần Hồng Hà, cập nhật vào ngày: 03:51, 27/05/2020

Cần các giải pháp dài hạn cho doanh nghiệp phục hồi hậu COVID-19

Đó là chia sẻ của chuyên gia kinh tế, tiến sỹ Cấn Văn Lực tại hội nghị “Hiến kế cải cách cơ chế, chính sách, TTHC giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh COVID-19.