Bộ Tài chính: Tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Enternews.vn Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực tài chính-ngân sách với mục đích hướng tới sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản hóa, công khai, minh bạch TTHC.

Cục Thuế Hà Nội đồng hành cùng người nộp thuế

Cục Thuế Hà Nội đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã bãi bỏ 22 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung 15 thủ tục; ban hành mới 15 thủ tục trong các lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, công sản, ngân hàng, bảo hiểm; đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 117/190 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý theo kế hoạch và dự kiến sẽ cắt giảm, đơn giản hóa thêm 24 điều kiện. Trên cơ sở Quyết định công bố TTHC, Bộ Tài chính đã thực hiện việc công khai và cập nhật đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo đúng quy định.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch hành động thực hiện của Bộ. Ngày 10/01/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-BTC về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phê duyệt danh mục 102 TTHC thuộc 8 lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. Hiện nay, mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa được triển khai thực hiện tại trụ sở cơ quan Bộ. Đồng thời, Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng triển khai thí điểm phần mềm một cửa điện tử thống nhất tại Bộ Tài chính đáp ứng các yêu cầu, kỹ thuật phục vụ cán bộ công chức trong thực hiện giải quyết TTHC.

Việc cắt giảm, đơn giản hoá TTHC cũng như triển khai cơ chế một cửa trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đã mang lại những hiệu quả tích cực, đáng ghi nhận. Đó là tiết kiệm thời gian thực hiện các TTHC cho cá nhân, tổ chức, phù hợp với khả năng của cơ quan thực hiện TTHC. Mọi quy trình giải quyết TTHC đều được công khai, minh bạch đảm bảo cho mọi cá nhân, tổ chức có thể tiếp cận, đồng thời có thể kiểm tra, giám sát được hoạt động của cơ quan nhà nước.

Các TTHC được quy định cụ thể từng bước thực hiện, giảm bớt các bước trung gian, không cần thiết, tăng tính phối hợp, kế thừa kết quả giải quyết của các cơ quan nhà nước. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được xây dựng và cung cấp nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc, gặp gỡ giữa cá nhân, tổ chức, loại bỏ thái độ nhũng nhiễu, tư duy cửa quyền của một bộ phận cán bộ trực tiếp giải quyết TTHC.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, đẩy mạnh điện tử hóa, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc kết nối liên thông gửi, nhận văn bản với 31 bộ, cơ quan trung ương và 63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Triển khai trực tuyến 985 thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính. Đã có 99,98% số doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua mạng; 99% số doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; 94,73% số hồ sơ thực hiện theo phương thức hoàn thuế điện tử. Thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan; đã có 13/14 bộ, ngành tham gia kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, với 173 thủ tục hành chính được thực hiện qua Cơ chế này.

Những nỗ lực này đã góp phần đưa Bộ Tài chính liên tục trong nhiều năm trong nhóm đứng đầu các cơ quan của Chính phủ trong triển khai công nghệ thông tin” – ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho hay.

Theo ông Nguyễn Đức Trung – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian vừa qua Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch – Đầu tư cũng như các bộ ngành khác trong việc thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi gia nhập thị trường cho các doanh nghiệp. Trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh kê khai thuế điện tử, các thủ tục kê khai thuế được thực hiện thuận lợi, minh bạch.

Đồng thời, các đơn vị của Bộ Tài chính cũng phối hợp với các cơ quan đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch Đầu tư thực hiện việc đăng ký kinh doanh chuyển hoàn toàn sang cấp mã số thuế tự động giúp giảm thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn 2 ngày.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện các thủ tục về hóa đơn, đề xuất miễn các khoản phí cho doanh nghiệp mới thành lập, góp phần nâng cao chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát để đề xuất trình Chính phủ cắt giảm, đơn giản hoá các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý, nhằm tạo nhiều thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 “Ngành Tài chính sẽ tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung, triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp” - Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho hay.

Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối kết hợp với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 63 phòng thuộc các Cục thuế; hợp nhất các Chi cục thuế huyện thành Chi cục thuế khu vực của 25 Cục thuế, giảm được 84 Chi cục thuế và 436 đội thuộc các Chi cục thuế.

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức cùng cơ hội nhận quà tặng hàng tháng.
Bạn đang đọc bài viết Bộ Tài chính: Tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
 

Kinh tế số Việt Nam có cơ hội cạnh tranh với nền tảng số quốc tế?

Là quốc gia đi sau, không nắm giữ công nghệ, Việt Nam cũng không có nhiều vốn và vốn xã hội. Đây là những điểm bất lợi nói chung, mang tính cố hữu của chúng ta trong hệ thống phát triển nền tảng số.