Bộ Tài chính phản hồi thông tin của DDĐN về hỗ trợ tiếp cận vốn của doanh nghiệp

Enternews.vn Theo công văn của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp nêu, Bộ Tài chính đã có văn bản phản hồi về vấn đề tiếp cận vốn qua quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV...

Bộ Tài chính cho biết, ngày 13/11/2020, Bộ nhận được công văn số 9538/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính Phủ về việc xử lý thông tin Báo nêu, với nội dung: “Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận định, khuôn khổ pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đầy đủ, nhưng nhiều quy định vẫn trên giấy, chưa áp dụng được. Đến nay vẫn chưa có văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hướng dẫn về chính sách tín dụng cho DNNVV như quy trình, thủ tục vay vốn, lãi suất vay vốn; chưa được hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhận DN…”. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Văn bản Bộ Tài chính phản hồi các vấn đề Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp thông tin

Văn bản Bộ Tài chính phản hồi các vấn đề Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp thông tin

Triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV, Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao đã xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện các nội dung quy định tại Luật như: hỗ trợ tiếp cận vốn, tín dụng, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ pháp lý, kế toán; một số nội dung hiện cũng đang được khẩn trương nghiên cứu, xây dựng để ban hành như chính sách hỗ trợ về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), cấp bù lãi suất tín dụng, hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (KNST), DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị (CLKN-CGT)…cụ thể:

Về hỗ trợ tiếp cận vốn cho DNNVV, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2018/NĐ-CP, ngày 8/3/2018 về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng (BLTD) cho DNNVV (NĐ 34/2018/NĐ-CP). Trong đó đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới, tạo điều kiện tốt hơn, thuận lợi hơn cho DNNVV tiếp cận nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh như các quy định về tài sản bảo đảm, phí bảo lãnh, điều kiện bảo lãnh, lĩnh vực bảo lãnh…

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ được giao tại NĐ 34/2018/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BTC, ngày 18/3/2019 về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ BLTD cho DNNVV, Thông tư số 57/2019/TT-BTC ngày 26/8/2019 về hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ BLTD cho DNNVV. Hiện Quỹ BLTD cho DNNVV đang thực hiện chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư số 209/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Về phía NHNN Việt Nam cũng đã ban hành Thông tư số 45/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 về hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ BLTD…

Dù có những rào cản nhất định trong tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, nhiều DNNVV vẫn nỗ lực xoay xở để tiếp tục duy trì sản xuất vượt qua đại dịch trong năm 2020

Dù có những rào cản nhất định trong tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, nhiều DNNVV vẫn nỗ lực xoay xở để tiếp tục duy trì sản xuất vượt qua đại dịch trong năm 2020

Theo đó, các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn thông qua Quỹ BLTD đã được Chính phủ, các Bộ, ngành quy định khá đầy đủ, đồng bộ để Quỹ BLTD có cơ sở pháp lý triển khai thực hiện bảo lãnh cho DNNVV tiếp cận vay vốn tại ngân hàng thương mại theo đúng quy định của pháp luật, văn bản Bộ Tài chính cho biết.

Về Cơ chế hỗ trợ tiếp cận vốn thông qua Quỹ Phát triển DNNVV, theo Bộ Tài chính, ngày 10/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV, để thực hiện cho vay, tài trợ cho các DNNVV KNST, DNNVV tham gia CLKN-CGT. Trên cơ sở đó:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BKHĐT ngày 13/11/2020 hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển DNNVV; Quyết định số 04/QĐ-HĐTV ngày 25/6/2020 của Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển DNNVV về công bố lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển DNNVV.

Bộ Tài chính đã có Thông tư số 209/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Quỹ phát triển DNNVV đang thực hiện theo chế độ kế toán tại Thông tư này.

Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Phát triển DNNVV.

Về chính sách cấp bù lãi suất, Bộ Tài chính cho biết, theo Điểm d Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV, Bộ Tài chính được giao: “Chủ trì, phối hợp với Ngân hành Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chính sách cấp bù lãi suất đối với khoản vay của DNNVV KNST, DNNVV tham gia CLKN-CGT”.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bộ Tài chính phản hồi thông tin của DDĐN về hỗ trợ tiếp cận vốn của doanh nghiệp tại chuyên mục DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích