Bổ sung quyền truy cập, khai thác dữ liệu quốc gia cho Kiểm toán Nhà nước

Enternews.vn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước chính thức được thông qua bổ sung quyền truy cập, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử cho Kiểm toán Nhà nước.

Với 454 Đại biểu, tương đương 94% tổng số Đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước chính thức được thông qua.

454 Đại biểu, tương đương 94% tổng số Đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

454 Đại biểu, tương đương 94% tổng số Đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, Luật Kiểm toán lần này bổ sung quyền truy cập, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử cho Kiểm toán nhà nước. 

Cụ thể, khi thực hiện kiểm toán, được quyền truy cập, khai thác hoặc ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho thành viên đoàn kiểm toán truy cập, khai thác trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán để thu thập thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến nội dung, phạm vi kiểm toán dưới sự giám sát về phạm vi truy cập, khai thác của đơn vị được kiểm toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán; việc truy cập dữ liệu phải tuân thủ quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm bảo vệ bí mật, bảo mật, an toàn theo quy định của pháp luật.

Để chặt chẽ, dự thảo luật đã thể hiện theo hướng trưởng đoàn kiểm toán được ủy quyền truy cập cho thành viên đoàn kiểm toán nhưng việc ủy quyền phải bằng văn bản, phải theo quy định của pháp luật và vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện công việc đã ủy quyền đó. 

Trình bày báo cáo giải trình trước khi Quốc hội bấm nút thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định: "Bổ sung quyền truy cập, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử cho Kiểm toán nhà nước là cần thiết và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn".

Trước đó, quá trình thảo luận cho thấy nhiều Đại biểu băn khoăn về quy định truy cập dữ liệu của Kiểm toán Nhà nước, Đại biểu cho rằng, cần quy định cụ thể theo từng trường hợp.

Lần sửa đổi này, luật cũng bổ sung quy định về quyền của đơn vị được kiểm toán. Đơn vị được kiểm toán có thể khiếu nại về hành vi của thành viên đoàn kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Khiếu nại về đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán khi có căn cứ cho rằng đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước theo quy định của Luật Tố tụng hành chính cũng là quyền của đơn vị được kiểm toán. 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bổ sung quyền truy cập, khai thác dữ liệu quốc gia cho Kiểm toán Nhà nước tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích