Theo kế hoạch năm 2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ hoàn thành triển khai 28 thủ tục hành chính qua Cổng một cửa quốc gia .

Theo kế hoạch năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hoàn thành triển khai 28 thủ tục hành chính qua Cổng một cửa quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng tới gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính, đổi mới lề lối phương thức làm việc với ứng dụng công nghệ thông tin. Bộ xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hỗ trợ hữu hiệu, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và lấy sự hài lòng của các nhân, tổ chức là thước đo trong phát triển CPĐT tại Bộ.

 

Xây dựng CPĐT gắn với cải cách hành chính và đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành của Bộ là việc khó khăn, không thể một lúc có thể làm ngay mọi thứ. Chính vì thế, năm 2018, Bộ đã xác định phải có lộ trình thực hiện và trong mỗi thời điểm, thời gian phải chọn ra việc cụ thể để làm.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, trong năm 2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 18 thủ tục hành chính tại 5 đơn vị của Bộ. Nếu việc triển khai 28 thủ tục hành chính của Bộ qua Cổng một cửa quốc gia được hoàn thành, thì có tới 95% các hồ sơ xuất nhập khẩu được xử lý qua cấp phép điện tử.

Trong 10 tháng đầu năm 2018, Bộ đã tiếp nhận xử lý cấp phép điện tử qua Cổng một cửa quốc gia đối với tổng số 239.671 hồ sơ; xử lý, giải quyết và cấp phép/Giấy chứng nhận điện tử 216.375 hồ sơ, đang tiếp tục xử lý 23.296 hồ sơ. Theo đó, số lượng hồ sơ điện tử mà các đơn vị thuộc Bộ tiếp nhận qua Cổng một cửa quốc gia nhiều hơn cả năm 2017 là 17.979 hồ sơ (tăng 8,1%).

Trong quá trình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), Bộ còn gặp không ít khó khăn, nhất là về vấn đề kỹ thuật. Theo đó, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, hạ tầng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ chưa đồng bộ, nhất là triển khai tại các vùng sâu, vùng xa… Do yêu cầu của nước nhập khẩu, trên thực tế một số cơ quan quản lý chuyên ngành vẫn phải cấp chứng thư giấy do chưa có sự công nhận lẫn nhau, thiếu các văn bản hướng dẫn cụ thể của các Bộ ngành chức năng về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị.

Bên cạnh đó, phần mềm DVCTT xây dựng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng, cần chỉnh sửa bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống để tiện lợi hơn trong việc sử dụng. Thủ tục đăng ký cấp mới chữ ký số còn chậm (phải tổng hợp và có đề nghị sang Ban Cơ yếu Chính phủ để được cấp chữ ký số), Module thanh toán online đã tích hợp thành công về giải pháp công nghệ với KeyPay nhưng số lượng doanh nghiệp sử dụng chữ ký số và thanh toán trực tuyến còn ít.

Trong năm 2017, theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, các chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chỉ số cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và PTNT vẫn ở mức thấp.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có kế hoạch xây dựng trực tuyến với 32 thủ tục hành chính,  đồng thời có kế hoạch cụ thể để hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong năm 2018 và 2019.

Bạn đang đọc bài viết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử tại chuyên mục Khoa Học - Công nghệ của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,