Bộ Khoa học & Công nghệ có làm tốt nhiệm vụ Chính phủ giao?

Enternews.vn Ngày 20/10/2017, Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ do ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm tổ trưởng đến Bộ Khoa học & Công nghệ (Bộ KH&CN) để kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&CN và công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Truyền đạt lại ý kiến đánh giá của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong nhiệm kỳ mới của Chính phủ, Bộ KH&CN có rất nhiều đổi mới trong công tác điều hành, tổ chức Bộ, những nội dung lớn mà Bộ KH&CN đã đạt được với sự cố gắng và nỗ lực tốt, nổi bật nhất là thành tích Bộ đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chủ trương và thực hiện đổi mới sáng tạo. Thời gian qua Bộ KH&CN nói riêng, ngành KH&CN nói chung đã có những chuyển biến mạnh mẽ trên một số mặt.

Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với Bộ KH & CN

Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với Bộ KH & CN

Thứ nhất, thị trường KH&CN ban đầu đã có sự khởi nghiệp rất tốt, khởi nghiệp ĐMST, đã thu hút sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tham gia ĐMST.

Thứ hai, Bộ KH&CN đã chủ động đề xuất với Thủ tướng Chính phủ nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ, đặc biệt là sự đánh giá của các tổ chức thế giới, Việt Nam đã nâng cấp được các thứ hạng, các đề xuất đó đã được đánh giá cao. Bộ KH&CN đã có sự chuyển biến mạnh trong việc thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (I 4.0), thực hiện tốt vấn đề thu hút nguồn nhân lực, nhân tài để thực hiện I 4.0.

Thứ ba, về công tác tổ chức bộ máy, Bộ có sự ổn định, đoàn kết, tạo ra sự chuyển động tốt của ngành KH&CN tại các cấp, các ngành, trung ương và địa phương. Sự chuyển động của ngành KH&CN rất tốt, thể hiện ở cả các cấp, các ngành tại địa phương. Mới đây, tại Hội thảo rà soát hàng hóa nhóm 2 và văn bản quy phạm pháp về thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tổ chức tại Vĩnh Phúc cho thấy đã chuyển từ hình thức tiền kiểm sang hậu kiểm 91% và giảm 50% thủ tục. Đây là bước đi đột phá trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Bộ KH&CN, mặc dù trong quá trình làm vẫn còn một số vướng mắc nhưng sẽ tiếp tục giải quyết trong thời gian tới, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Bộ KH & CN

Toàn cảnh buổi làm việc tại Bộ KH & CN

Tính từ đầu năm tới nay, Bộ được giao 403 nhiệm vụ. Trong đó đã hoàn thành 245 nhiệm vụ (225 nhiệm vụ đúng hạn, 20 nhiệm vụ quá hạn); đang thực hiện 158 nhiệm vụ trong hạn.

Một trong những kết quả ấn tượng là hồi tháng 6 vừa qua, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới đã công bố Việt Nam tăng 12 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu về “Chỉ số đổi mới sáng tạo”. Bộ cũng đã có nhiều đổi mới về tổ chức, bộ máy, giữ được đoàn kết, thống nhất.

Trước hết, cần tăng cường xây dựng, hoàn thiện thể chế về khoa học và công nghệ, thu hút nhân tài. “Chẳng hạn các nhà khoa học rất băn khoăn về thủ tục thanh toán khi triển khai các đề tài nghiên cứu. Rồi việc ứng dụng các các đề tài nghiên cứu ở địa phương. Thủ tướng mong muốn Bộ có hướng dẫn, xây dựng thể chế mạnh để tháo gỡ”, Tổ trưởng Tổ công tác nói.

Cùng với đó, phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học, công nghệ, phát triển công nghệ mới. Tạo chuyển biến trong các lĩnh vực công tác như sở hữu trí tuệ, đo lường, kiểm tra chất lượng.

Riêng với việc ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị được giao chủ trì, nên cần tham mưu mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử.

Cùng với đó, Bộ KH&CN cũng cần tiếp tục rà soát, sớm công bố các quy chuẩn quốc gia với hàng hóa. Điều này rất quan trọng để việc kiểm tra hàng hóa có căn cứ. “Như động cơ ô tô của các nước G7, hay điện thoại Iphone 8 thì phải xem xét có cần kiểm tra nữa không? Có công nhận kết quả  đánh giá của nước ngoài được không? Rồi các sản phẩm chạy thử, hàng triển lãm, hàng mẫu… thì phải xem xét để thông quan rất nhanh. Nếu không ảnh hưởng gì  đến con người, môi trường, an ninh quốc phòng… thì xem xét cắt bỏ thủ tục”, Tổ trưởng Tổ công tác nêu vấn đề.

Đặc biệt, Bộ cần tích cực triển khai cơ chế một cửa quốc gia, công bố danh mục hàng hóa gắn mã HS, cùng với các Bộ nâng cao hiệu quả của các điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung.

Tại buổi làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nêu bật các kết quả trong việc cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu. Cụ thể như Bộ đã phối hợp với các Bộ, trình Thủ tướng bãi bỏ 114 sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng theo Quyết định số 37 năm 2017 của Thủ tướng.

Bộ cũng đã ban hành Thông tư 07 năm 2017, theo đó chuyển 91% nhóm sản phẩm, hàng hóa do Bộ quản lý sang cơ chế hậu kiểm, giảm 96% số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra trước thông quan. Trước đây có 24 nhóm hàng hóa phải kiểm tra trước khi thông quan, nhưng nay chỉ còn 2 nhóm là xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Cùng với đó, đẩy mạnh thừa nhận kết quả đánh giá của nước ngoài, xã hội hóa toàn bộ hoạt động đánh giá sự phù hợp, ban hành Thông tư 02 năm 2017 để chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm với một số nhóm sản phẩm hàng hóa, đồng thời làm rõ cách thức tiền kiểm, hậu kiểm…

Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ KH &CN trao đổi về việc nỗ lực triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao

Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ KH &CN trao đổi về việc nỗ lực triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết: “Bộ KH&CN sẽ quán triệt chỉ đạo và tiếp tục nỗ lực. Với vai trò là cơ quan chủ trì và "nhạc trưởng" của 3 Luật liên quan thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đã thể hiện nỗ lực và trách nhiệm của Bộ KH&CN. Đặc biệt, đối với một số mặt hàng chuyển 91% từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đối với các lô hàng là 96%, điều này vượt xa yêu cầu chung của Chính phủ".

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh mong muốn, Tổ Công tác sẽ có tham mưu với Thủ tướng Chính phủ để đôn đốc các bộ, ngành để thực hiện sự công nhận và thừa nhận lẫn nhau. Cùng với đó là tăng cường công tác xã hội hóa và rà soát, xử lý các vấn đề liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật.

Liên quan đến công nghệ thiết bị nhập khẩu lạc hâu, Bộ KH&CN cũng đã phối với với các bộ, ngành, hiệp hội tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, Bộ KH&CN sẽ tăng cường vai trò quản lý đối với sản phẩm mới. "Chúng tôi sẽ cùng Tổ công tác của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ tăng cường phối hợp, đôn đốc các Bộ trong việc đẩy mạnh cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành”. - Bộ trưởng Bộ KH&CN nói.

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bộ Khoa học & Công nghệ có làm tốt nhiệm vụ Chính phủ giao? tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích