Chủ đề: Bộ KH&ĐT

Bộ KH&ĐT, cập nhật vào ngày: 15:17, 13/08/2020

1 2

Quản lý vẫn "chạy theo" sự phát triển của công nghệ số

Ông Lê Hồng Hà - Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam cho rằng: việc quản lý để thúc đẩy phát triển không gian số, công nghệ số là việc rất khó.