Chủ đề: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cập nhật vào ngày: 19:53, 11/05/2021

1 2 3 4 5 6

Người Đà Nẵng đi chợ thời "tem phiếu"

TP. Đà Nẵng đã triển khai phương án phát thẻ đi chợ cho người dân theo ngày chẵn, lẻ nhằm hạn chế việc tập trung đông người tại các chợ để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả.