Chủ đề: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cập nhật vào ngày: 11:17, 30/10/2020

1 2 3 4 5 6

Khóa huấn luyện Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho giảng viên nguồn thu hút hơn 50 học viên

Khóa huấn luyện Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho giảng viên nguồn do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp thu hút hơn 50 học viên là các doanh nhân, giảng viên của các trường Cao đẳng, Đại học.