Chủ đề: Bộ GTVT

Bộ GTVT, cập nhật vào ngày: 02:31, 05/08/2020

7 8 9 10 11 12

Nhiều biến đổi khó lường từ COVID-19 tác động đến kinh tế Việt Nam

"Có nhiều yếu tố bất định, đặc biệt những diễn biến biến đổi liên tục của dịch bệnh COVID-19 khiến công tác dự báo kinh tế của Việt Nam chưa bao giờ khó như hiện nay", Thứ trưởng Trần Quốc Phương.