Chủ đề: Bộ GTVT

Bộ GTVT, cập nhật vào ngày: 16:03, 12/07/2020

7 8 9 10 11 12

Kỳ vọng gì vào thị trường chứng khoán 6 tháng cuối năm?

Theo ông Lê Ngọc Nam (TVSI), trong 6 tháng cuối năm có nhiều yếu tố tác động lên TTCK, tuy nhiên, nếu duy trì sự kiểm soát dịch bệnh, 6 tháng cuối năm kỳ vọng thị trường vẫn giữ sự ổn định.