Bộ Công Thương lên tiếng vụ Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương "vòi tiền"

Enternews.vn Bộ Công Thương lên tiếng về sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, Quyền Cục trưởng và công tác cán bộ tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) nhận được đơn kiến nghị, phản ánh về một số sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương có liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (Nghị định 68) tại Cục QLTT tỉnh Hải Dương. Để xác minh vụ việc, từ tháng 5/2019 Tổng cục QLTT đã tổ chức các đoàn công tác tiến hành làm việc với Cục QLTT tỉnh Hải Dương; đồng thời phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, xem xét, đánh giá trách nhiệm của ông Nguyễn Thanh Hải.

Tổng cục QLTT tiếp tục nhận được đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hải với nội dung yêu cầu người lao động đưa tiền và nhận 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) của người lao động để đưa vào danh sách 46 chỉ tiêu hợp đồng lao động tại Cục QLTT tỉnh Hải Dương được Tổng Cục QLTT phê duyệt.

Tổng cục QLTT tiếp tục nhận được đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hải với nội dung yêu cầu người lao động đưa tiền và nhận 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) của người lao động để đưa vào danh sách 46 chỉ tiêu hợp đồng lao động tại Cục QLTT tỉnh Hải Dương được Tổng Cục QLTT phê duyệt.

Ông Nguyễn Thanh Hải, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương từ năm 2009 đến năm 2018, nhưng trong thời gian này ông Nguyễn Thanh Hải không thông qua cấp ủy và Ban Lãnh đạo Chi cục về chủ trương và nhân sự khi tuyển dụng lao động; đặc biệt đã không thực hiện đúng quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68.

Tự ý ký vượt chỉ tiêu tuyển dụng

Ông Nguyễn Thanh Hải tự ý ký vượt so với chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao 21 hợp đồng lao động theo Nghị định 68, dẫn đến không bố trí được công việc, bố trí quá nhiều lao động cho một vị trí, không có kinh phí chi trả lương và các chế độ khác cho người lao động gây nên sự bức xúc của cán bộ, nhân viên trong nội bộ cơ quan được thể hiện bằng đơn thư, phản ánh, kiến nghị; một số lao động hợp đồng theo Nghị định 68 đã bỏ không đến cơ quan làm việc từ nhiều tháng trước.

Các nội dung trên gây ảnh hưởng đến hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương. Ông Nguyễn Thanh Hải đã vi phạm quy định tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Từ tháng 8/2018, thành lập Cục QLTT tỉnh Hải Dương trực thuộc Tổng Cục QLTT (Bộ Công Thương), với cương vị người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương ông Nguyễn Thanh Hải đã không thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong việc thực hiện chấm dứt số hợp đồng lao động theo Nghị định 68 tự ý ký vượt chỉ tiêu được giao và giải quyết các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hải thường xuyên không đến cơ quan làm việc gây ra tình trạng trì trệ, tê liệt hoạt động của Cục QLTT tỉnh Hải Dương. Là người đứng đầu cơ quan, khi có sự thay đổi kế toán trưởng, ông Nguyễn Thanh Hải - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Hải Dương đã không chỉ đạo việc bàn giao chứng từ sổ sách kế toán theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán gây khó khăn cho công tác quyết toán năm tài chính với các cơ quan có liên quan.

Ông Hải và gia đình đang có khoản vay tại Ngân hàng là khoản vay theo quan hệ dân sự. Do vậy, ông Nguyễn Thanh Hải và Ngân hàng sẽ giải quyết khoản vay theo quy định của Bộ Luật dân sự. Tuy nhiên, việc Ngân hàng làm văn bản gửi đến Tổng cục Quản lý thị trường và ngày 16/5/2019, cán bộ Ngân hàng đến Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương để giải quyết khoản vay làm này ảnh hưởng đến văn hoá công sở tại đơn vị. Hiện nay, ông Nguyễn Thanh Hải đã giải quyết xong khoản vay tại Ngân hàng nhưng vẫn còn có một số đối tượng bên ngoài đến cơ quan Cục QLTT tỉnh Hải Dương tìm ông Nguyễn Thanh Hải để đòi nợ, gây rối ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Tiến trình xử lý sai phạm

Từ tháng 5/2019, Tổng cục QLTT đã cử các đoàn công tác đi thẩm tra, xác minh sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải. Sau khi có kết quả xác minh vụ việc, Tổng cục QLTT đã có văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Thanh Hải. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương, ngày 8/8/2019, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác làm việc tại Cục QLTT tỉnh Hải Dương để xác minh các vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải.

Qua các thông tin ghi nhận, đoàn công tác yêu cầu cá nhân ông Nguyễn Thanh Hải phải có văn bản giải trình gửi Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương và Tổng cục QLTT, trong đó xác định trách nhiệm cá nhân với cương vị Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng trong giai đoạn từ năm 2009 đến nay. Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương phối hợp cấp ủy chính quyền rà soát, đánh giá, xem xét trách nhiệm, hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Hải, báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, xử lý.

Ngày 17/10/2019, Bộ Công Thương có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương để trao đổi về sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, đề nghị chấm dứt Quyền Cục trưởng đối với ông Nguyễn Thanh Hải và lựa chọn nhân sự để giao Quyền Cục trưởng hoặc giao Phụ trách Cục QLTT tỉnh Hải Dương điều hành hoạt động của Cục.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã có ý kiến như sau: “Trong thời gian công tác ở tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hải có những sai phạm trong công tác cán bộ, cụ thể là việc tự ý ký hợp đồng lao động 68 vượt chỉ tiêu được giao. Tỉnh ủy Hải Dương cũng đã chỉ đạo Sở Nội vụ tiến hành thanh tra sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải. Đồng chí Hải hiện nay thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, quan điểm của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đồng ý với việc cho đồng chí Nguyễn Thanh Hải thôi Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cần có văn bản xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương để hiệp y theo thẩm quyền.

Về nhân sự thay thế, Ban Tổ chức Thành ủy Hải Dương sau khi nghiên cứu hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn, nắm bắt năng lực trình độ, đạo đức lối sống, các mối quan hệ công tác của nhân sự tại chỗ của Cục QLTT tỉnh Hải Dương nhận thấy nhân sự tại chỗ đảm bảo đủ điều kiện để đảm nhiệm Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương.

Với vai trò là cơ quan tham mưu về công tác cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương giới thiệu đồng chí Bùi Trường Giang, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương để thay thế đồng chí Nguyễn Thanh Hải lãnh đạo, điều hành Cục QLTT tỉnh Hải Dương. Đồng chí Bùi Trường Giang hiện giữ vai trò Phó Bí thư Đảng ủy, được quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng, có năng lực, được tín nhiệm có thể lãnh đạo, điều hành được hoạt động của Cục QLTT tỉnh Hải Dương”.

Trên cơ sở ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương về việc giới thiệu nhân sự thay thế ông Nguyễn Thanh Hải lãnh đạo, điều hành Cục QLTT tỉnh Hải Dương; sau khi thực hiện xong quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương, Tổng cục QLTT đã có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cho ý kiến về việc bổ nhiệm chức danh Phó Cục trưởng và giao Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương đối với ông Bùi Trường Giang, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi Cục QLTT tỉnh Hải Dương.

Ngày 24/12/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương có văn bản số 1061-CV/TU về công tác cán bộ, theo đó ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương như sau: Nhất trí với dự kiến của Tổng cục QLTT về việc bổ nhiệm 2 Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương đối với đồng chí Bùi Trường Giang và đồng chí Bùi Trọng Thuân. Đề nghị Tổng cục QLTT làm rõ phương án xử lý, bố trí công tác đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương trước khi hiệp y với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương giao Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương đối với đồng chí Bùi Trường Giang”.

Ngày 25/12/2019, Tổng cục QLTT có báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, xử lý sai phạm đối với ông Nguyễn Thanh Hải; giới thiệu ông Bùi Trường Giang, nguyên Phó Chi Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương để giao Quyền Cục trưởng thay thế ông Nguyễn Thanh Hải. Đồng thời, có văn bản phúc đáp công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. Ngày 9/1/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương có văn bản gửi Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đề nghị tiến hành xử lý và phân công công tác đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương trước khi hiệp y với Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương đối với đồng chí Bùi Trường Giang.

Hiện nay, Tổng cục QLTT tiếp tục nhận được đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hải với nội dung sau:

1.Ông Nguyễn Thanh Hải yêu cầu người lao động đưa tiền và nhận 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) của người lao động để đưa vào danh sách 46 chỉ tiêu hợp đồng lao động tại Cục QLTT tỉnh Hải Dương được Tổng Cục QLTT phê duyệt.

2.Đưa những trường hợp không đủ tiêu chí theo Công văn số 2743/TCQLTT-TCCB ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục QLTT vào danh sách và hưởng lương năm 2019 như trường hợp của ông Phạm Tuấn Vũ, ông Phạm Thanh Tú và ông Nguyễn Hoài Đức (ký hợp đồng lao động năm 2015, 2016 không đi làm chỉ ghi tên trong danh sách).

Tổng cục QLTT đã ra Quyết định số 173/QĐ-TCQLTT ngày 05 tháng 02 năm 2020 thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo để tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Sau khi có kết quả xác minh, Tổng cục QLTT sẽ có văn bản báo cáo Bộ Công Thương.

Với những sai phạm nêu trên của ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng cục QLTT kiến nghị Lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, xử lý sai phạm đối với ông Nguyễn Thanh Hải, cho thôi Quyền Cục trưởng, bố trí ông Nguyễn Thanh Hải là công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý công tác tại Cục QLTT tỉnh Hải Dương và quyết định nhân sự giao Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương thay thế ông Nguyễn Thanh Hải để sớm ổn định hoạt động của Cục.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bộ Công Thương lên tiếng vụ Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương "vòi tiền" tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích