Blockchain sẽ thay đổi thế giới

Blockchain sẽ thay đổi thế giới (Kỳ V): Việt Nam nên ứng xử như thế nào với Blockchain?

cách đây 3 năm | DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH

Blockchain sẽ thay đổi thế giới (Kỳ V): Việt Nam nên ứng xử như thế nào với Blockchain?

05:55, 29/03/2018

Blockchain sẽ thay đổi thế giới (Kỳ IV): Blockchain và nền kinh tế chia sẻ

Các công ty đi đầu trong kinh tế chia sẻ như Uber, Airbnb, và Upwork đều là các nền tảng tập trung mà tại đó chủ sở hữu là người kiểm soát mạng lưới. Với sự gia tăng số lượng máy chủ và lao động tự do, công nghệ blockchain là một lựa chọn thay thế tiềm năng, nơi mọi người có thể sở hữu một phần của mạng lưới.

05:55, 24/03/2018

Blockchain sẽ thay đổi thế giới (Kỳ III): Thúc đẩy ngân hàng, Fintech cộng sinh

Fintech và ngân hàng thương mại là đối thủ của nhau, cả hai đều có những thế mạnh riêng. Tuy vậy, với blockchain, hai “đối thủ” này sẽ có nền tảng chung để... cộng sinh.

09:51, 22/03/2018

Blockchain sẽ thay đổi thế giới (Kỳ II): Xoá bỏ rào cản cho các nhà đầu tư

Công nghệ Blockchain đang thay đổi nhiều ngành công nghiệp trong đó có cả ngành bất động sản theo hướng tích cực và hiệu quả hơn.

06:10, 18/03/2018

Blockchain sẽ thay đổi thế giới (Kỳ I): Xóa nhòa ranh giới quản lý

Song hành cùng cuộc cách mạng công nghệ 4.0, chúng ta còn nghe nhiều tới Blockchain và những tác động của nó đến kinh tế, xã hội trên toàn cầu. Vậy Blockchain là gì và nó có tác động gì tới công tác quản lý?