Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Vĩnh Yên phải trở thành “đầu tàu” phát triển của Vĩnh Phúc

Enternews.vn Thành phố Vĩnh Yên không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, mà còn là “bộ mặt” của tỉnh Vĩnh Phúc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Hoàng Thị Thúy Lan cho rằng, Vĩnh Yên là nơi thể hiện rõ nét những gì tinh hoa, đặc sắc nhất của tỉnh, khiến người dân chúng ta có quyền tự hào với bạn bè trong nước và quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Hoàng Thị Thúy Lan.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Hoàng Thị Thúy Lan.

Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Yên đã khắc phục mọi khó khăn, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Trung ương, của tỉnh, tập trung lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hóa, khoa học làm động lực, chăm lo đời sống nhân dân là mục tiêu… Do đó, Vĩnh Yên đã thu được những thành tích đáng tự hào.

Diện mạo mới sau hơn 20 năm

Trong nhiều nhiệm kỳ qua, Vĩnh Yên luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vững chắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng cơ sở kỹ thuật được xây dựng và nâng cấp; nhiều công trình lớn như Chợ Vĩnh Yên, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Trường THCS Vĩnh Yên, các công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí được đầu tư xây mới hoặc mở rộng, nâng cấp; nhiều tuyến đường được mở ra với hệ thống cây xanh phủ khắp.

Thành phố đã và đang triển khai thực hiện các quy hoạch đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, tạo điểm nhấn cho đô thị trung tâm của tỉnh. Chương trình xây dựng đô thị văn minh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I. Vĩnh Yên ngày nay khác rất xa với Vĩnh Yên của nhiều năm về trước.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa – xã hội được đặc biệt quan tâm. Các giá trị di tích văn hóa, lịch sử được bảo tồn, phát huy; hệ thống thiết chế văn hóa, điểm vui chơi giải trí được đầu tư xây dựng.

Cơ sở vật chất phục vụ cho lĩnh vực giáo dục từ Mầm non đến THCS được đầu tư theo hướng hiện đại; chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên, Vĩnh Yên vinh dự có học sinh đạt Huy chương Bạc trong Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế năm 2019.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội đạt kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng được củng cố; đời sống vật chất và tinh thần của người dân Vĩnh Yên ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là việc nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được thực hiện nhất quán, quyết liệt trong toàn Đảng bộ.

Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở từng bước đổi mới, đạt kết quả tốt; sức mạnh của hệ thống chính trị được tăng cường. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền thành phố được nâng lên.

“Có thể khẳng định, những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên đạt được trong thời gian qua đã tạo vị thế mới, diện mạo mới cho thành phố, góp phần rất quan trọng vào thành công chung của tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan bày tỏ.

Vẫn còn “dư địa” tiềm năng và thế mạnh

Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Hoàng Thị Thúy Lan, trong những năm qua, mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng Vĩnh Yên vẫn chưa thật sự phát huy hết tiềm năng, thế mạnh và thể hiện hết vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Vĩnh Yên phải nâng tầm toàn diện để khắc phục những hạn chế về quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Vĩnh Yên phải nâng tầm toàn diện để khắc phục những hạn chế về quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch.

Bộ mặt đô thị của Vĩnh Yên còn chậm đổi mới, chất lượng dịch vụ đô thị chưa cao, thiếu kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhất là điều kiện để hội nhập quốc tế. Văn minh đô thị chậm hình thành, cảnh quan đô thị chưa xứng tầm của một tỉnh năng động và phát triển bậc nhất toàn quốc.

“Một số giá trị văn hóa, kinh tế, du lịch của Vĩnh Yên chưa được phát huy. Người dân chưa thật sự được hưởng hết những giá trị do công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đem lại. Tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, vấn đề ma túy... vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp”, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh.

Do đó, để Vĩnh Yên thật sự đổi mới, phát triển xứng tầm thì thành phố phải đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tiếp tục xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Vĩnh Yên cần kế thừa và phát huy sự đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ thành phố tới các xã, phường trung thực, bản lĩnh, giỏi chuyên môn, có khả năng hội nhập, cầu thị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Đặc biệt, Vĩnh Yên cần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền thành phố và chính quyền cơ sở; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong đó phải kể đến vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng yêu nước, hun đúc khát vọng và tinh thần dân tộc trong mỗi người dân thành phố; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào sự phát triển của VĩnhYên nói riêng và Vĩnh Phúc nói chung.

Hướng đến đô thị đáng sống

Vẫn theo Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, với vị thế là địa phương đầu tàu, là trung tâm kinh tế của tỉnh, Vĩnh Yên cần những bước đột phá về nhận thức, tư duy, vận dụng sáng tạo các cơ chế chính sách kinh tế để khai thông các nguồn lực phục vụ cho phát triển KT-XH.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tin tưởng thành phố Vĩnh Yên sẽ xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, là đô thị đầu tàu của tỉnh, là đô thị đáng sống với người dân trên cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tin tưởng thành phố Vĩnh Yên xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, là đô thị đầu tàu của tỉnh, là đô thị đáng sống với người dân trên cả nước.

Đặc biệt, Vĩnh Yên cần khai thác các nguồn lực về vị trí địa lý, đất đai, đầu tư công, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, thương mại điện tử và hạ tầng thương mại, hệ thống các dịch vụ truyền thống, các siêu thị, cửa hàng bán buôn bán lẻ... để tạo thành sức mạnh tổng hợp.

Vĩnh Yên cần đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm là ứng dụng chuyển giao công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng tỉ lệ dịch vụ trong cơ cấu kinh tế; coi trọng xử lý môi trường; đưa kinh tế thành phố bứt phá tiến lên, xứng đáng là đầu tàu dẫn dắt kinh tế của cả tỉnh, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Với vai trò là trung tâm văn hóa của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Vĩnh Yên phải nâng tầm toàn diện để khắc phục những hạn chế về quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch, sớm thực hiện điều chỉnh các dự án đô thị mới theo tiêu chí xây dựng đô thị hiện đại, sinh thái.

Đi cùng đó là hình thành nên các khu đô thị kiểu mẫu, đáng sống, văn minh hiện đại nhưng cũng đậm chất văn hóa, bản sắc riêng từ màu sắc đến cảnh quan, kiến trúc mang hồn cốt của một Vĩnh Yên xanh, sạch đẹp. Đồng thời xây dựng cơ chế quản lý đô thị gắn với tuyên truyền, vận động, giáo dục văn hóa trong kinh doanh, giao tiếp, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chỉnh trang nâng cấp để thu hút mọi nguồn lực đầu tư, thu hút người dân nơi khác đến sinh sống, thu hút du khách đến sử dụng các dịch vụ tại Vĩnh Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chỉ đạo, trước tiên Vĩnh Yên sẽ thí điểm chủ trương xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu, hiện đại, phá bỏ các hàng rào cứng, mở rộng không gian sống, không gian vui chơi, thụ hưởng cho người dân.

Quyết tâm xây dựng thành phố trở thành một nơi đáng sống, Vĩnh Yên cũng cần xây dựng và hoàn thiện một môi trường sống, học tập, sinh hoạt và làm việc trong lành cùng đầy đủ các hạ tầng thiết yếu và cơ bản của một đô thị hiện đại, như Nhà hát, trung tâm văn hóa, quảng trường, sân vận động, nhà tang lễ, các công viên vui chơi giải trí, các khu chợ đêm, chợ trung tâm….

Đặc biệt, Vĩnh Yên cần sớm nghiên cứu quy hoạch mở rộng không gian Đầm Vạc và xây dựng cơ chế quản lý phù hợp để phát triển du lịch Vĩnh Yên xứng với địa danh được thiên nhiên ban tặng; Hướng tới xây dựng đô thị Vĩnh Yên thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp và giàu bản sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tin tưởng với truyền thống tốt đẹp của một vùng đất có bề dày lịch sử, với sự đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cao cùng ý chí, khát vọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân địa phương, trong tương lai gần, thành phố Vĩnh Yên sẽ xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, là đô thị đầu tàu của tỉnh, là đô thị đáng sống với người dân trên cả nước.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Vĩnh Yên phải trở thành “đầu tàu” phát triển của Vĩnh Phúc tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích