Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Gia Lâm chủ động đón đầu cách mạng 4.0

Enternews.vn Gia Lâm hướng đến tương lai không nhìn là đường kéo dài của quá khứ, mà phải chủ động đón đầu trên nền tảng Cách mạng công nghiệp 4.0.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chia sẻ tại Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 26/5.

Lưu ý thêm 6 vấn đề cần được quan tâm trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Đảng bộ huyện Gia Lâm chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án “Đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận đến năm 2025”. Đây là thời cơ và cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện trong 5 năm tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Ảnh: Thành Chung

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Ảnh: Thành Chung

Trong đó, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để hình thành quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường. “Từng công trình, dự án đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Không phát triển “nặng về hình thức”

Vẫn theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, huyện Gia Lâm phải tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng. Huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, và các thiết chế văn hóa thiết yếu...

“Quá trình phát triển đô thị phải gắn liền với kinh tế đô thị, đồng thời hài hòa hữu cơ phát triển nông thôn, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Tất cả để tránh tình trạng nặng bề ngoài, nhiều nhà cao tầng, khang trang nhưng thu nhập đầu người vẫn rất thấp”, Bí thư Thành ủy nói.

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, mặc dù là huyện đi sau các quận khác trong nội đô, nhưng tương lai của huyện không phải là đường kéo dài từ quá khứ. Gia Lâm phải chủ động đi tắt, đón đầu một số lĩnh vực như quản lý đô thị thông minh, phát triển ngành nghề trên nền tảng Cách mạng công nghiệp 4.0 để vượt lên trước.

ông Lê Anh Quân, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm khoá XXI được bầu vào vị trí Bí thư huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thành Chung

Ông Lê Anh Quân, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm khoá XXI được bầu vào vị trí Bí thư huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thành Chung

Để thực hiện được mục tiêu này, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu huyện Gia Lâm cần chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Đặc biệt, huyện Gia Lâm phải tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Gia Lâm sẽ tạo đột phá

Với tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Dân chủ - Kỷ cương”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân khẳng định, được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức đại hội điểm, thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ huyện. Đáp lại sự tin tưởng của thành phố, đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt cho biết, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã đạt kết quả quan trọng, toàn diện; hoàn thành 20/20 chỉ tiêu.

Trong đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu thuộc huyện quản lý tăng bình quân hằng năm 11,03%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trung bình đạt 2.772 tỷ đồng/năm, vượt 67% so với kế hoạch.

Huyện Gia Lâm được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 dự kiến đạt 62,5 triệu đồng/người/năm, gấp 1,88 lần so với năm 2015. Đến nay, huyện Gia Lâm không còn hộ nghèo. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung được tập trung đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại, cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực, phân tích chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Gia Lâm quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Phát huy truyền thống cách mạng và anh hùng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu đến năm 2025, huyện Gia Lâm trở thành quận, định hướng đến năm 2030 là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại”.

Với quyết tâm trở thành quận vào năm 2025, huyện Gia Lâm sẽ tạo đột phá về kết cấu hạ tầng khung và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường xanh - sạch - đẹp; đồng thời tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và bản lĩnh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao...

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu trực tiếp thành công vị trí Bí thư huyện uỷ nhiệm kỳ mới đối với ông Lê Anh Quân, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm khoá XXI với tỷ lệ phiếu đạt 99,54%.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Gia Lâm chủ động đón đầu cách mạng 4.0 tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích