Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Không khoan nhượng với tiêu cực, tham nhũng, lãng phí

Enternews.vn Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TƯ ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”, ngày 22/9.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vừa góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, vừa là nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức gánh vác, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

“Xây và chống, lấy xây là chính”

Đánh giá những thành tích nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực của thành phố trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, kết quả đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thành phố thông qua công tác kiểm tra, giám sát Đảng.

Đóng góp gần nhất, rõ nhất của công tác kiểm tra, giám sát là thành công của đại hội 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, 2.310 tổ chức cơ sở Đảng và 17.118 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Cụ thể, theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, đó là công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của một số đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời, chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, xử lý các sai phạm.

“Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra một số quận, huyện chưa kịp thời, quyết liệt, ráo riết, hiệu quả, dẫn đến vi phạm xảy ra trong thời gian dài không được xử lý. Một số nơi còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm…”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nói.

Để tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, đồng thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong tình hình mới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, hội nghị tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà, đồng thời quan tâm thực hiện tốt 5 nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thành phố tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của Thủ đô, nhất là qua những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc giữa Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy ngày 19/9/2020 vừa qua; từ đó từng tập thể, cá nhân ngành Kiểm tra thành phố thấy rõ trách nhiệm của mình đối với việc phát huy, giữ gìn vị thế, tầm quan trọng đặc biệt của Đảng bộ Thủ đô.

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống, lấy xây là chính”, giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp phải xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm, trong đó xác định rõ, công tác kiểm tra, giám sát không phải nhiệm vụ của riêng Ủy ban Kiểm tra các cấp, mà là nhiệm vụ của cấp ủy Đảng; người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục có giải pháp để mỗi cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra của Đảng luôn khách quan, công tâm, thận trọng; có phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, ứng xử nhân văn, xứng đáng là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Các cấp ủy chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí bảo đảm cho các hoạt động kiểm tra, giám sát; chăm lo tốt hơn cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp.

“Trước mắt, để chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự đại hội. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ động phối hợp tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố...”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo.

Không vùng cấm, không ngoại lệ

Vẫn theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tin tưởng các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp sẽ tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm, làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đóng góp tích cực, gương mẫu xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong khẳng định, nhờ tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những vấn đề cấp thiết đặt ra; quận đã ngăn chặn và kiểm soát hiệu quả tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh thẳng thắn, qua kiểm tra 10/10 tổ chức Đảng được kiểm tra đều có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 tổ chức; 55/55 đảng viên được kiểm tra có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 31 đảng viên. Kết quả đã giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà cho biết, 5 năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố có đóng góp quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố; khẳng định tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tạo niềm tin sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo được Trung ương phổ biến, nhân rộng; thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

“Thời gian tới, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thành phố cần tiếp tục tăng cường giám sát chuyên đề có kiểm tra, xác minh; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, ông Trà đề nghị.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Không khoan nhượng với tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích