Chủ đề: bệnh viện

bệnh viện, cập nhật vào ngày: 10:47, 11/08/2020

1 2 3

Cần "đội đặc nhiệm" cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Để tăng cường tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp cần thoát khỏi cơ chế cũ, tạo ra “một đội đặc nhiệm” hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp.