Đối với trường hợp các doanh nghiệp đặt vấn đề kiểm tra theo yêu cầu của doanh nghiệp thì lại không được các cơ quan thanh kiểm tra đáp ứng.

Doanh nghiệp có quyền đề nghị cơ quan thanh kiểm tra vấn đề gì đó ảnh hưởng tới doanh nghiệp (như bị chiếm dụng nhà xưởng...)... thì nội dung này đang rất yếu, thậm chí chưa được quan tâm và hiệu quả rất kém. Kể cả việc doanh nghiệp gặp cơ quan thanh tra khiếu nại cũng không được giải quyết. Có vụ việc doanh nghiệp khiếu nại thanh tra 10 năm nay vẫn chưa được quan tâm giải quyết...

Không có cuộc thanh tra nào mà qua đó doanh nghiệp được hưởng lợi và cũng không có doanh nghiệp nào thông qua thanh tra mà hoạt động tốt hơn. Một doanh nghiệp có rất nhiều nội dung phải kiểm tra như: phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, thuế, quản lý thị trường... Liệu bao giờ các đoàn thanh kiểm tra phối hợp để cùng thực hiện một đợt? Hiện nay thanh kiểm tra chỉ khi có nội dung để xử lý doanh nghiệp chứ chưa phải là mục tiêu giúp doanh nghiệp phát triển.

Bạn đang đọc bài viết Bao giờ thanh tra là bạn doanh nghiệp? tại chuyên mục Cafe Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,