Phú Yên: Yêu cầu tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án điện gió!

Enternews.vn Đó là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – Phạm Đại Dương về nội dung liên quan đến các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp…

Theo đó, ngày 18/3/2020, sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo về tình hình thực hiện, thủ tục triển khai các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh; ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Hữu Thế; ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Đại Dương kết luận: “Thống nhất về chủ trương sớm ban hành Danh mục định hướng các khu vực có tiềm năng phát triển dự án điện gió trên địa bàn tỉnh, như đề xuất của Sở Công Thương (tại Báo cáo số 45/BC-SCT ngày 27/02/2020).

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, làm rõ về tỷ lệ diện tích chồng lấn của đất rùng, đất quốc phòng và các quy hoạch liên quan,...

Và trên cơ sở Danh mục định hướng các khu vực có tiềm năng phát triên dự án điện gió trên địa bàn tỉnh, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Phú Yên rà soát về công suất dự kiến phát lên lưới điện và các nội dung liên quan khác; đề xuất về phương án đầu tư, nâng cấp, cải tạo lưới điện trên địa bàn tỉnh cho phù hợp thực tế,...”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – Phạm Đại Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – Phạm Đại Dương: Yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện cho Nhà đầu tư triển khai dự án điện gió.

Đặc biệt, đối với các dự án điện gió đã được cấp có thầm quyền bổ sung quy hoạch phát triển điện lực, các dự án điện gió đã được cho phép tiêp cận, nghiên cứu, khảo sát lắp đặt cột đo gió và lập hồ sơ bổ sung quy hoạch: “Yêu câu các sở, ngành và địa phương liên quan đôn đốc, tạo điều kiện, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cho các Nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục để đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án, nhằm góp phần phát triển kinh tế — xã hội của tỉnh và địa phương”.

… để phát triển kinh tế

Phú Yên là một tỉnh nằm ở vùng duyên hải Nam Trung bộ, có địa hình thấp dần từ Tây sang Đông, giờ nắng trung bình trong năm 2.467 giờ, cường độ bức xạ trung bình ngày 5,38kWh/m2 / ngày, tốc độ gió trung bình 5-7m/s. Với điều kiện như vậy Phú Yên được đánh giá là một trong những tỉnh có tiềm năng phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời.

Ngày 24/3/2020, tại văn bản số 190/TB-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – Phạm Đại Dương đã chính thức có kết luận: “yêu cầu các đơn vị tạo điều kiền cho Nhà đầu tư triển khai đối với các dự án điện gió đã được cấp có thầm quyền bổ sung quy hoạch phát triển điện lực”.

Ngày 24/3/2020, tại văn bản số 190/TB-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – Phạm Đại Dương đã chính thức có kết luận: “yêu cầu các đơn vị tạo điều kiền cho Nhà đầu tư triển khai đối với các dự án điện gió đã được cấp có thầm quyền bổ sung quy hoạch phát triển điện lực”.

Theo Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng Trung bộ đến năm 2020 có xét đến năm 2030 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5133/QĐ-BCT ngày 5/9/2012, tỉnh Phú Yên có tiềm năng năng lượng gió ở độ cao 65m là 475,33kWh/m2 , tiềm năng năng lượng mặt trời là 2.080,8MW. Căn cứ các chỉ số tiềm năng về địa hình và khí hậu hiện có của tỉnh, thời gian qua UBND tỉnh Phú Yên đã chủ trương thu hút đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời.

Cụ thể, theo quy hoạch tiềm năng năng lượng gió để phát điện do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4, tỉnh Phú Yên có nhiều địa điểm tiềm năng gió có khả năng phát triển điện gió như: huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu, huyện Sông Hinh…

Trên cơ sở đó, Sở Công Thương Phú Yên cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh giới thiệu các nhà đầu tư tiếp cận nghiên cứu, khảo sát đo gió, lập bổ sung quy hoạch các khu vực tiềm năng. Đến nay đã có 02 dự án điện gió với tổng công suất 350MW được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, bao gồm: Nhà máy điện gió xanh Sông Cầu do Công ty TNHH Năng lượng xanh Sông Cầu làm chủ đầu tư; Dự án Trang trại phong điện HBRE An Thọ do Công ty TNHH HBRE Phú Yên làm chủ đầu tư.

Đến nay đã có 02 dự án điện gió với tổng công suất 350MW được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, bao gồm: Nhà máy điện gió xanh Sông Cầu do Công ty TNHH Năng lượng xanh Sông Cầu làm chủ đầu tư; Dự án Trang trại phong điện HBRE An Thọ do Công ty TNHH HBRE Phú Yên làm chủ đầu tư.

Đến nay Phú Yên đã có 02 dự án điện gió với tổng công suất 350MW được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, bao gồm: Nhà máy điện gió xanh Sông Cầu do Công ty TNHH Năng lượng xanh Sông Cầu làm chủ đầu tư; Dự án Trang trại phong điện HBRE An Thọ do Công ty TNHH HBRE Phú Yên làm chủ đầu tư. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có dự án nào được triển khai do vướng phải các rào cản.

Như DĐDN đã thông tin trước đó, liên quan đến những rào cản ngáng chân doanh nghiệp trong việc triển các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Công ty Cổ phần HBRE Phú Yên (Cty HBRE), đã làm đơn kêu cứu gửi Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ quán Thái Lan, các cơ quan Trung ương và báo chí…

Đáng chú ý, Cty HBRE là một doanh nghiệp đã được UBND tỉnh Phú Yên cấp cam kết đầu tư từ năm 2017. Tuy nhiên, sau khi được cấp cam kết thì xuất hiện hàng loạt những rào cản ngáng chân doanh nghiệp. Điều đáng nói là những rào cản này không phải của ai khác mà lại do chính các cơ quan chức năng của tỉnh này tạo ra để “gây khó dễ” cho doanh nghiệp. 

Trước những vấn đề nêu trên, ngày 21/1/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 185/VPCP-V.I, yêu cầu địa phương này có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật; không để phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế; báo cáo kết quả xử lý trong tháng 2/2020.

ngày 14/2/2020, Đại sứ quán Thái Lan có văn bản đề nghị UBND tỉnh Phú Yên tạo điệu kiện cho doanh nghiệp HBRE sớm triển khai dự án theo tinh thần ngoại giao giữa hai nước

Ngày 14/2/2020, Đại sứ quán Thái Lan có văn bản đề nghị UBND tỉnh Phú Yên tạo điệu kiện cho doanh nghiệp HBRE sớm triển khai dự án theo tinh thần ngoại giao giữa hai nước

Và tại Thông báo số 36 /TB-UBND, ngày 12/2/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Hữu Thế, liên quan đến các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, những nội dung liên quan đến dự án Trang trại phong điện HBRE An Thọ - Giai đoạn 1: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Văn bản số 185/VPCP-V.I ngày 21/01/2020 của Văn phòng Chính phủ), rà soát các quy định liên quan; tổng hợp, tham mưu đề xuất Liên Sở Kế hoạch và Đầu tư - Công Thương và dự thảo văn bản cho UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh cho ý kiến, trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đến, ngày 14/2/2020, Đại sứ quán Thái Lan có văn bản đề nghị UBND tỉnh Phú Yên tạo điệu kiện cho doanh nghiệp HBRE sớm triển khai dự án theo tinh thần ngoại giao giữa hai nước.

Ngày 24/3/2020, tại văn bản số 190/TB-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – Phạm Đại Dương đã chính thức có kết luận: “yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện cho Nhà đầu tư triển khai đối với các dự án điện gió đã được cấp có thầm quyền bổ sung quy hoạch phát triển điện lực”.

Với kết luận nêu trên, hy vọng cho các nhà đầu tư dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Phú Yên sớm hoàn tất các thủ tục để đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Phú Yên: Yêu cầu tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án điện gió! tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích