Bảo đảm thống nhất về thể thức trình bày văn bản quy phạm pháp luật

Enternews.vn (DĐDN) - Trong phiên họp họp thứ 5 diễn ra ngày 19/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước.

(DĐDN) - Trong phiên họp họp thứ 5 diễn ra ngày 19/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước.

Nâng cao chất lượng văn bản QPPL

Tờ trình về dự thảo Nghị quyết cho biết, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9, ngày 22/6/2015, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 là cơ sở pháp lý quan trọng với mục tiêu cải cách pháp luật, nâng cao chất lượng văn bản QPPL, bao gồm từ đổi mới quy trình lập pháp, lập quy; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động xây dựng pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch và dễ tiếp cận hơn. Thực hiện quy định của Luật, UBTVQH được giao quy định chi tiết về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước.

ub-tv-quoc-hoi Toàn thể phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bên cạnh đó, việc ban hành quy định về kỹ thuật và thể thức văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm sự chuẩn mực và thống nhất về hình thức của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật giữa Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước với Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan, khắc phục tình trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thiếu sự thống nhất về thể thức hiện nay.

Đồng thời, các quy định của Nghị quyết cũng sẽ định hướng, là khuôn mẫu cho việc trình bày các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; phục vụ công tác giảng dạy trong các nhà trường từ bậc phổ thông đến bậc đại học và phục vụ các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bộ máy Nhà nước...

Nguyên tắc xây dựng dự thảo Nghị quyết là: Bảo đảm phù hợp, thực hiện đúng các quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định khác của pháp luật có liên quan; cụ thể hóa quy định tại khoản 4 Điều 8 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bảo đảm quy định thống nhất về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước, Chính phủ và các chủ thể khác có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Bảo đảm sự thống nhất về hình thức hệ thống văn bản QPPL

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội bày tỏ tán thành với sự cần thiết ban hành, các nguyên tắc xây dựng dự thảo Nghị quyết như đã được nêu trong Tờ trình của Văn phòng Quốc hội. Ủy ban Pháp luật cho rằng, nội dung điều chỉnh tại dự thảo Nghị quyết này không phải các vấn đề về chính sách mà thuần túy là những quy định về kỹ thuật văn bản trong việc trình bày các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước nhằm bảo đảm sự chuẩn mực, thống nhất về hình thức của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Do đó, Ủy ban Pháp luật thống nhất với quan điểm của Cơ quan soạn thảo là cần có sự thống nhất trong quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của tất cả các chủ thể có thẩm quyền ban hành văn bản bao gồm Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước và cả Chính phủ cũng như các chủ thể khác có thẩm quyền.

Tại phiên họp, các Ủy viên UBTVQH đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến cách thể hiện bố cục văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước; cách viết hoa trong văn bản; thể thức văn bản của UBTVQH; việc phiên âm tiếng nước ngoài trong các văn bản; các quy định về kỹ thuật trình bày (như số, đơn vị đo lường, thời hạn, thời điểm trong văn bản; kỹ thuật viện dẫn văn bản; khổ giấy, định lề, phông chữ, đánh số trang văn bản)…

Phát biểu kết thúc thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước là một vấn đề kỹ thuật phức tạp, yêu cầu đặt ra trong xây dựng là phải hết sức thận trọng, kỹ càng; tạo được sự thống nhất và đồng thuận cao; các hướng dẫn, quy định về ngôn ngữ phải phổ thông, chính xác, rõ ràng, chuẩn chính tả, dễ đọc, dễ hiểu; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản phải được xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm được tính chính xác, tính thống nhất cao…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến phát biểu của các ủy viên UBTVQH, các ý kiến của các đại biểu tại phiên họp; tiếp tục tổ chức lấy thêm ý kiến của các nhà quản lý, các cơ quan hữu quan, các chuyên gia ngôn ngữ để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Nam Phong

>> Sẽ tăng thời gian chất vấn trong Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bảo đảm thống nhất về thể thức trình bày văn bản quy phạm pháp luật tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích