Báo chí: Từ chức năng thông tin đến vai trò kết nối

Doanh nghiệp cần sức mạnh thông tin của báo chí

cách đây 7 tháng | Chính trị - Xã hội

Doanh nghiệp cần sức mạnh thông tin của báo chí

05:00, 21/06/2020

Sứ mệnh của báo chí

Trong thời đại chuyển đổi số, trách nhiệm của cơ quan báo chí phải đảm bảo vai trò cầu nối thông tin và phải trở thành diễn đàn của người dân, doanh nghiệp chứ không chỉ là sự phản ánh an toàn.

10:03, 19/06/2020

Bảo tàng báo chí và câu chuyện giữ lửa cho mai sau

Bảo tàng Báo chí Việt Nam ra đời hôm nay, 19/6/2020 là nơi để giữ ngọn lửa truyền thống báo chí cách mạng trường tồn.

08:11, 18/06/2020

Báo chí trước sức ép của các siêu nền tảng

Chúng ta đang chứng kiến, Châu Âu đề cập tới vấn đề bản quyền báo chí với Google. Đó cũng là sức ép mạnh mẽ lên báo chí truyền thống hiện nay