Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm dễ tạo ra độc quyền

Enternews.vn Trong văn bản góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán, VCCI đề nghị Ban soạn thảo bổ sung giải trình về đánh giá tác động của quy định báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm.

Ngày 16/7/2020 vừa qua Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Nhiều doanh nghiệp cho rằng cần lộ trình để thực hiện báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng cần lộ trình để thực hiện báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa có văn bản trả lời Công văn số 7227/BTC-UBCK của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo, trên cơ sở ý kiến góp ý của các doanh nghiệp, hiệp hội tại Hội thảo trên, VCCI gửi tới cơ quan soạn thảo tổng hợp các ý kiến góp ý như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16, khoản 8 Điều 17 Dự thảo thì trong một số trường hợp nhất định, để chào bán trái phiếu ra công chúng, doanh nghiệp phải có “Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm về tổ chức phát hành của tổ chức xếp hạng tín nhiệm của Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh”. Đây là quy định mới so với hiện hành, được cho là phù hợp với thông lệ chung khi phát hành trái phiếu ra công chúng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng cần phải có lộ trình hợp lý để thực hiện quy định này, bởi vì trên thị trường hiện nay số công ty được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm là rất ít (theo thống kê hiện mới chỉ có 02 công ty được cấp giấy phép này). Nhiều doanh nghiệp lo ngại với số lượng ít như vậy thì các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm có đủ khả năng, nguồn lực để xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức phát hành, có tạo ra tình trạng độc quyền hay không?

Mặc dù, theo giải trình của Ban soạn thảo, chỉ có một số trường hợp chào bán trái phiếu mới cần phải có báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm nhưng cần phải có số liệu khách quan để đánh giá về tính khả thi của quy định này, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phát hành chào bán trái phiếu ra công chúng.

Vì vậy, VCCI đề nghị Ban soạn thảo bổ sung giải trình về đánh giá tác động của quy định này, nếu trường hợp giải trình chưa đầy đủ, đề nghị quy định lộ trình áp dụng quy định về điều kiện này.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm dễ tạo ra độc quyền tại chuyên mục VCCI của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích