Bài học kinh nghiệm trong việc triển khai kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại TP HCM

Enternews.vn Trong hơn 05 năm qua, từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp vào tháng 7/2012 đến nay, có thể nói chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp là giải pháp, là hành động cụ thể của UBNDTP và hệ thống ngân hàng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM trình bày tham luận tại Hội nghị

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM trình bày tham luận tại Hội nghị

Trong hơn 05 năm qua, từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp vào tháng 7/2012 đến nay, có thể nói chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp là giải pháp, là hành động cụ thể của UBNDTP và hệ thống ngân hàng trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế chính sách của Chính phủ, của NHTW nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thị trường và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Chính những khó khăn kinh tế vĩ mô, cùng với khó khăn từ các thị trường, từ doanh nghiệp, từ sản xuất kinh doanh là – những yêu cầu cấp thiết đối với cơ quan quản lý về sự hỗ trợ, về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đó cũng chính là “khởi điểm” cho một chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất về vốn, về lãi suất và trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng ngân hàng – khách hàng. Với ý nghĩa đó chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp đã mang lại hiệu quả cao và tạo hiệu ứng lan tỏa lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, trở thành mô hình điểm được NHTW triển khai rộng khắp trên cả nước.

Trong vai trò là một trong hai đơn vị đầu mối được UBND TP.HCM giao tổ chức triển khai thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, ngay từ những ngày đầu tiên Chương trình được thực hiện cho đến khi kết quả đạt được như ngày nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM đã làm nhiều việc, từ việc gắn kết các đầu mối, triển khai văn bản khuyến khích các tổ chức tín dụng trên địa bàn tham gia, cho đến việc xây dựng quy trình thực hiện, phân công nhiệm vụ tổ chức các buổi Lễ ký kết tại địa bàn các quận, huyện hay Hội nghị triển khai cấp thành phố với sự tham gia của các cấp lãnh đạo, các NHTM và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, nói về kinh nghiệm để đạt được thành công của Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trong hơn 5 năm qua, không phải là sự góp sức của một cá nhân hay một tổ chức, mà là sự đồng hành, phối hợp và vào cuộc của cả một hệ thống chính trị, kinh tế của Thành phố. Cụ thể như sau:

- Thứ nhất, Bài học về tính chủ động, sáng tạo của UBNDTP – mang đậm bản sắc của Thành phố năng động trong hoạt động chỉ đạo điều hành. Chính sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và sự chủ động, sáng tạo của UBNDTP đã đưa ra những giải pháp cụ thể cho quá trình triển khai thực hiện cơ chế chính sách của Chính phủ, của NHTW trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn bằng hành động cụ thể - Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp. Đây không chỉ là hoạt động cụ thể mà nó có ý nghĩa quan trọng đưa cơ chế chính sách đi vào thực tế cuộc sống có hiệu quả, thiết thực. Đồng thời phản ánh hiệu quả cơ chế chính sách và chủ trương đúng đắn của Chính phủ, của NHTW, đặc biệt là các giải pháp, cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và lãi suất để tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, cho thị trường.

- Thứ hai, Bài học về phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tốt cho cộng đồng doanh nghiệp vì mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình từ phía ủy ban nhân dân, hội doanh nghiệp các Quận, Huyện đã tạo điều kiện cho Chương trình diễn ra thuận lợi, thực hiện được mục tiêu hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn.

- Thứ ba, Bài học về sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị: UBNDTP, sở ngành, các quận huyện và cộng đồng Doanh nghiệp, các TCTD tập trung các giải pháp cho phát triển kinh tế, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế gặp khó khăn;

+ Trong quá trình này, chương trình luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của UBNDTP và sự hưởng ứng nhiệt tình của các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Điều này đã góp phần không nhỏ tạo nên thành công của chương trình;

+ Sự chủ động của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM – trong vai trò là đơn vị đầu mối được UBNDTP giao tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình: Trước những khó khăn chung của thị trường, Chi nhánh đã mạnh dạn triển khai chương trình đồng thời chỉ đạo sâu sát các ngân hàng thương mại trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia.

+ Sự chuyên nghiệp hóa trong công tác tổ chức: Để chương trình diễn ra thành công ở 24 quận, huyện, Chi nhánh đã chọn một ngân hàng (NHTMCP Sài Gòn Thương Tín) đồng hành cùng chương trình, hỗ trợ trong khâu tổ chức, hậu cần .

- Thứ tư, Bài học về công tác tổ chức: hình thức tổ chức phong phú, đa dạng với sự tham gia của nhiều đối tượng có liên quan:

+ Phối hợp với Sở/Ban/Ngành thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp và UBND 24 Quận – Huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 về đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh khơi thông nguồn vốn, giải quyết nợ xấu.

+ Tổ chức đối thoại doanh nghiệp thông qua các buổi Hội thảo, Hội nghị và giao ban trực tuyến nhằm kịp thời nắm bắt tháo gỡ những khó khăn, giải đáp và phản hồi các ý kiến, kiến nghị của Doanh nghiệp đồng thời thông tin, phổ biến cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng, lãi suất và các cơ chế chính sách khác có liên quan ….

+ Tổ chức Chương trình kết nối, ký kết cho vay vốn trực tiếp giữa Ngân hàng – Doanh nghiệp tại các Quận-Huyện, Doanh nghiệp tham gia chương trình cho vay bình ổn thị trường, tiểu thương tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố;

+ Việc tổ chức kết hợp 2, 3 Quận, Huyện gần nhau sẽ giúp giảm chi phí tổ chức cho ngân hàng tài trợ, tiết kiệm thời gian giúp hoàn thành chương trình sớm hơn kế hoạch.

+ Xử lý khó khăn vướng mắc và nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp thông qua danh sách của Sở công thương của Hiệp hội doanh nghiệp thành phố, Hepza và các quận, huyện.

+ Trong quá trình thực hiện kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và theo đề nghị của các Quận, Huyện, Chương trình đã mở rộng thêm đối tượng là hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình, tiểu thương ở các chợ đầu mối….Từ đó, các đối tượng tiếp nhận, thụ hưởng lợi ích của chương trình ngày càng phong phú, đa dạng về thành phần kinh tế, ngày càng nhiều về lượng vốn tín dụng được hỗ trợ, giải ngân .

- Thứ năm, Bài học về sự nắm bắt diễn biến tình hình thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng để điều chỉnh việc tổ chức, triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp theo hình thức mới: tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.

Bắt đầu từ đầu năm 2016, diễn biến tình hình thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã có sự thay đổi so với các năm trước, khó khăn lúc này không phải việc doanh nghiệp khó tiếp cận vốn ngân hàng , mà do ngân hàng khó tìm khách hàng có tình hình tài chính tốt, minh bạch lại có nhu cầu vay vốn để cho vay. Do đó, từ năm 2016 đến nay, việc tổ chức các buổi Lễ ký kết vay vốn giữa ngân hàng và khách hàng, được giao về cho các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM chủ động, nắm bắt tình hình hoạt động và nhu cầu vốn của doanh nghiệp trên địa bàn quận, huyện để tổ chức các buổi Lễ ký kết.

Cách làm này phát huy hiệu quả vì các NHTM đã nắm bắt đầy đủ chủ trương của Chính phủ, của NHNN và UBND TP.HCM trong việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Do đó, NHTM sẵn sàng cùng với chính quyền các quận, huyện thực hiện phối hợp và giải quyết nhu cầu vốn doanh nghiệp tại địa bàn quận, huyện theo đúng chỉ đạo trong Kế hoạch triển khai Chương trình kết nối của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM. Trong quá trình này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM chỉ triển khai chủ trương, cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên cơ sở doanh nghiệp vay vốn phải đảm bảo các điều kiện tín dụng của Ngân hàng cho vay; đồng thời tổ chức theo dõi, nắm bắt tình hình giải ngân gói tín dụng và tổ chức các Hội nghị kết nối chuyên đề cấp thành phố theo lĩnh vực, ngành nghề đang được NHNN và UBND TP.HCM quan tâm, tập trung phát triển.

Ngoài ra, cách làm này còn có ý nghĩa:

+ Thể hiện vai trò của chính quyền địa phương (quận, huyện) trong việc kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn quận, huyện.

+ Giải quyết nhanh chóng nhu cầu vốn doanh nghiệp do không mất thời gian gửi qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM hay Sở Công Thương , đồng thời hiệu quả hơn do NHTM và doanh nghiệp cùng trú đóng trên địa bàn, nên thuận lợi hơn trong việc tiếp cận và nắm bắt thông tin tình hình doanh nghiệp, khả năng trả nợ, hiệu quả dự án. Do đó, tăng khả năng được vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp.

+ Giảm thiểu các vướng mắc phát sinh do cách làm cũ như: doanh nghiệp phản ánh quá nhiều Ngân hàng gọi đến làm phiền doanh nghiệp. Trong khi đó, Ngân hàng thương mại phản ánh khi tiếp cận với doanh nghiệp thì doanh nghiệp không còn nhu cầu vay hay không liên lạc được với doanh nghiệp theo thông tin do quận, huyện cung cấp…

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bài học kinh nghiệm trong việc triển khai kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại TP HCM tại chuyên mục DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Đánh giá của bạn:
Từ khóa

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích