Chủ đề: an ninh mạng

an ninh mạng, cập nhật vào ngày: 08:25, 15/08/2020

2 3 4 5 6 7

Chấn chỉnh quản lý 2% phí bảo trì nhà chung cư

Dự thảo sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh nhưng vướng mắc trong quản lý 2% phí bảo trì nhà chung cư thời gian qua.