Không chỉ có cờ, hoa, đó còn là những cái ôm rất chặt từ những người xa lạ, cái đập tay thắm tình đồng bào và cả những vì sao trong mắt các em thơ đang được sống trong ngày vui của cả dân tộc. 

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã ghi lại hình ảnh đáng nhớ của người dân Hà Nội trong đêm 15/12/2018.

Quốc Tuấn