Vấn đề hôm nay

[COVID-19] Việt Nam sẽ không có "đỉnh dịch" nếu làm tốt cách ly xã hội

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nếu làm tốt cách ly xã hội, ngăn chặn được dịch lây lan trong cộng đồng, sẽ không có đỉnh dịch, không có thiệt hại về người và sức khỏe của nhân đân.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1586232108 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1586232108 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5
 
 

Sửa đổi Nghị định 20/2017 để tạo công bằng cho doanh nghiệp

Về việc cho phép hồi tố liên quan đến khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, DĐDN có nội dung trao đổi với Luật sư Trương Anh Tuấn - Trưởng Ban pháp chế, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.