55 triệu USD hỗ trợ sáng tạo cho người thu nhập thấp

Enternews.vn (DĐDN) - Tổng mức đầu tư của dự án \"Ðổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp\" là hơn 55,6 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 55 triệu USD, vốn đối ứng là hơn 0,6 triệu USD.

(DĐDN) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng

Thế giới (WB) ký hiệp định tín dụng tài trợ dự án "Ðổi mới sáng tạo

hướng tới người thu nhập thấp". Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 55,6

triệu USD, trong đó vốn vay WB là 55 triệu USD, vốn đối ứng là hơn 0,6

triệu USD.

Dự án nhằm thực hiện, nâng cấp, phát triển đổi mới sáng tạo

vì lợi ích của bộ phận dân số có thu nhập thấp trong xã hội thông qua

việc tăng cường năng lực của Việt Nam để triển khai các sáng kiến, bao

gồm cả việc cung cấp tài trợ, điều chỉnh, thông qua thực hiện, nhân rộng

và thương mại hóa các công nghệ đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực đổi

mới và công nghệ của các Viện nghiên cứu và các doanh nghiệp vừa và

nhỏ.Dự kiến dự án sẽ được thực hiện từ năm 2013 đến hết tháng 11/2018, trong

đó phân thành 4 hợp phần là: phát triển các công nghệ đổi mới sáng tạo;

nhân rộng và thương mại hóa các công nghệ đổi mới sáng tạo; tăng cường

năng lực và chuyển giao kiến thức toàn cầu; quản lý, giám sát và đánh

giá dự án.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết 55 triệu USD hỗ trợ sáng tạo cho người thu nhập thấp tại chuyên mục Cơ chế chính sách của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích