5 yêu cầu để Trục liên thông văn bản quốc gia thông suốt

Enternews.vn Tại lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra 5 yêu cầu để các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia.

Thủ tướng  Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. Ảnh: Thống Nhất.

Thủ tướng cho biết vẫn còn những tồn đọng trong việc triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia. Theo đó, việc quản lý hồ sơ trên môi trường mạng vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, chưa phổ biến rộng rãi trên phạm vi quốc gia.

Thứ nhất, là tình trạng sử dụng văn bản giấy tờ còn nhiều, các cán bộ công chức nhìn chung chưa chủ động khai thác sử dụng văn bản điện tử để nâng cao năng suất lao động và giảm thời gian xử lý công việc

Thứ hai, hạ tầng công nghệ thông tin còn chưa đồng bộ, chưa kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương, chưa có các quy định cụ thể về quy chuẩn công nghệ, nghiệp vụ, văn thư lưu trữ phục vụ lưu thông.

“Theo đánh giá chung có thể thấy Việt Nam vẫn còn đi chậm trong xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó có việc vận hành Trục liên thông văn bản quốc gia. Các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác đều triển khai Trục liên thông văn bản điện tử từ đầu những năm 2000. Về Chính phủ điện tử, xếp hạng của Chính phủ Việt Nam vẫn còn khiêm tốn. Câu hỏi đặt ra là làm sao để học hỏi kinh nghiệm của các nước đi trước để lựa chọn giải pháp công nghệ mới tiên tiến hơn của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm rút ngắn khoảng cách, thay vì đi tuần tự như những mô hình phát triển cũ” – Thủ tướng nói.

 

Để phát huy những kết quả đã đạt được, với mong muốn xây dựng, vận hành Trục liên thông văn bản quốc gia thông suốt, thống nhất, trơn tru, an ninh, an toàn và hiệu quả; góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử của ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt một số việc sau:

Thứ nhất, nghiêm túc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia theo đúng quy định.

Thứ hai, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm quản lý văn bản nội bộ và triển khai hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ liên thông gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, khắc phục tình trạng tại một số cơ quan văn thư nhận văn bản giấy nhưng không nhận được văn bản điện tử, dẫn đến việc phải đợi bản điện tử để tiếp nhận, xử lý…

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, trước mắt là các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm, tài chính, đăng ký doanh nghiệp, đất đai quốc gia, hộ tịch điện tử và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, để trong giai đoạn 2020 - 2025 sẵn sàng kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được phát triển trên nền Trục liên thông văn bản quốc gia.

Thứ tư, bảo đảm tối đa an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức; không được để lộ, lọt dữ liệu và thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Đây là vấn đề trọng yếu, sống còn của Trục liên thông văn bản quốc gia.

Thứ năm, tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia nói riêng, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước nói chung.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và hệ thống chính trị, đặc biệt là Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ ngày 7/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, tập trung chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra…

Bạn đang đọc bài viết 5 yêu cầu để Trục liên thông văn bản quốc gia thông suốt tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích